Motståndsrörelsen, Nyheter

Int. Konferens: ”Årsdagen av revolutionen, Förändring i 2013”

Iranska regimen är en förbrukad kraft som går mot sitt slutskede

FFFI – Paris, lördagen den andra februari inför den 34:e årsdagen av revolutionen mot Shahensregim i Iran, hölls en internationell konferens i Paris med en panel bestående  av flera framstående dignitärer från Frankrike, Europa, USA samt parlamentariska delegationer från Egypten, Spanien, Tjeckien och Estland.

Med titeln ”Årsdagen av revolutionen, Förändring i 2013” betonade talarna att den iranska regimen är en förbrukad kraft som har gått in i sitt slutskede och uppmanad samtidigt världssamfundet att erkänna iranska nationella motståndsrörelsen som ett legitimt alternativ för den iranska regimen.

Talarna betonade i sina anföranden under konferensen, ”Årsdagen av revolutionen, Förändring i 2013”, att den iranska regimen är en förbrukad kraft i sitt slutskede och uppmanade samtidigt världssamfundet att erkänna iranska nationella motståndsrörelsen som ett legitimt alternativ till prästerskapets envälde i Iran.

Den tiopunktplattform som presenterats av Maryam Rajavi, Iranska nationella motståndsrådets valda president, inbegriper de universella demokratiska värdena som tillsammans med oppositionens styrka under hennes ledarskap utgör ett trovärdigt alternativ till prästerskapets envälde”, deklarerade Dominique Lefebvre med stöd av en majoritet från franska nationalförsamlingen.

Under tiden  presenterade en delegation av franska borgmästare ett uttalanden som undertecknats av 12000 av deras kollegor till stöd för iranska motståndsrörelsens kamp för frihet och demokrati.

Kampen mot fundamentalism och terrorism blir fruktlös om man inte konfrontera dess epicentrum i Teheran, sade konferensens huvudtalare Marjam Rajavi, Iranska nationella motståndsrådets valda president, i sitt anförande.

Marjam Rajavi pekade på iranska regimens roll i att sprida fundamentalism och terrorism till islamiska världen, inklusive Afrika och Mali, och sade ”terrorism är en taktik som härrör från en islamisk fundamentalistisk ideologi. Likt alla andra ideologier kan fundamentalismen inte spridas effektivt i världen utan ett epicentrum. Militär konfrontation och säkerhetsåtgärder mot detta fenomen i olika delar av världen kan inte i och av sig själv utrota detta hot. Effektiv konfrontation kräver två måttstockar: beslutsamhet inför fundamentalismens gudfader i Teheran som inte får blidkas, samt att ett ideologiskt och kulturellt alternativ, nämligen en tolerant och demokratisk islam främjas. I frånvarande av en sådan modell kommer fundamentalisterna att tränga sig genom leden av muslimska massor, där de flesta brottas med fattigdom och orättvisor.”

– En del i väst ser prästerskapets export av terrorism och fundamentalism som ett tecken på dess styrka. Men detta är ett stort misstag. För att kontrollera en extremt missnöjd befolkning har prästerskapet valt att tillgripa krigshetsande samt intervention i andra länder. Detta är en mekanism för att hålla sig kvar vid makten. Utan export av fundamentalism förlorar  [regimens paramilitära styrka] Islamiska Revolutionsgardet, som utgör ryggraden för Velayat-e faqihs styre, sitt existensberättigande och imploderar snabbt, tillade Rajavi i sitt anförande.

Maryam Rajavi manade även till bojkott av presidentvalet i juni då en efterträdare till Mahmud Ahmadinejad ska utses.

– Det här valet, vars enda kandidater varit inblandade i tortyr och massakrer på det iranska folket under de senaste 34 åren, har ingen legitimitet i folkets ögon och måste bojkottas, sade Maryam Rajavi.

Konferensens talare fördömde även tvångsförflyttning av invånarna i Camp Ashraf, medlemmar av den iranska oppositionen, Folkets mojahedin, till Camp Liberty, som talarna beskrevs som ett fängelse. De uppmanade samtidigt världssamfundet att trygga Camp Ashraf- och Camp Liberty-invånarnas grundläggande rättigheter, erkänna Camp Liberty som ett flyktingläger. De varnade även för iranska regimens och irakiska regeringens konspiration i avsikt att plundra lägerinvånarnas egendomar.

Talarna vid konferensen kritiserade dessutom FN:s generalsekreterares särskilda representant för Irak, Martin Kobler, för hans ständiga överträdelser av sina åtagande, likgiltighet inför konspirationer, påtryckningar och inhumana restriktioner mot Camp Liberty samt systematisk kränkning av lägerinvånarnas rättigheter. De påminde honom om att han i egenskap av FN:s representant bär ansvar för invånarnas säkerhet och skyddandet av deras egendomar.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, Newt Gingrich, tidigare talman i amerikanska kongressen och presidentkandidat (2012), Guvernör Howard Dean, ordförande för Demokratiska partiet (2005-2009) samt tidigare amerikansk presidentkandidat (2004), Bill Richardson, guvernör i New Mexico (2003-2011), Dominique Lefebvre, ledamot från franska nationalförsamlingen, Ambassadör Phillip J. Crowley, USA:s biträdande utrikesminister (2009-2011), var med i panelen under lördagens konferens som ledes av Jean Pierre Spitzer.

I lördagens panel deltog även en parlamentarisk delegation från Spanien med Carmen Quintanilla, ordförande för kvinnokommittén och Jose Maria Chiquillo, ledamot i spanska Senatens utrikesutskott, Tahar Boumedia, en tidigare högt uppsatt FN-tjänsteman som ansvarade för Camp Ashrafs dossier inom FN:s Irakmission (UNAMI), överste Wesley Martin, tidigare befälhavare för koalitionsstyrkornas kontraterrorism enhet i Irak och USA:s befälhavare för skyddandet av Camp Ashraf.

Maryam Rajavi’s Ten Point Plan for Future Iran