Nukleärt

Åtalas för smuggling av förbjudna utrustning till Iran

Den 31-årige iraniern står på onsdag åtalad i Lund för att ha försökt smuggla förbjuden utrustning till Iran. Utrustningen skulle kunna användas till anrikning av uran och står på EU:s sanktionslista.

Shahab Ghasri med svenskt medborgarskap står åtalad för brott mot lagen om vissa internationella sanktioner, brott mot lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden samt av tekniskt bistånd.

Fallet avslöjades den tredje december då tullen upptäckte utrustningen när de kontrollerade en last som officiellt skulle till Dubai, men på adresslapparna angavs slutdestinationen Teheran.

Först gällde åtalet elva pumpar, numera dock enbart två. Målet är det första i sitt slag i Sverige och mannen riskerar böter eller fängelse.

Lunds tingsrätt åtalar: