Nukleärt

Iran grusar IAEA:s förhoppning om nya inspektioner

Iranska regimen grusade FN:s atomenergiorgan, IAEA:s förhoppning om att få tillgång till militäranläggningen Parchin, där man misstänker att Iran har forskat kring kärnvapendetonatorer.

Fereydoon Abbasi Davani chef för Irans atomenergiorganisation sade att Teheran inte skulle gå med på ytterligare inspektioner utöver de deklarerade kärnteknikanläggningar som omfattas av icke-spridningsavtalet.

”Våra samtal med dem kommer att baseras på lagar och förordningar samt på vår nations rättigheter”, sade Abbasi i kommentarer som sändes av den statliga televisionen.

Under det senaste året har IAEA försökt nå en överenskommelse med iranska regimen om en ”strukturerad metod” för att inspektörerna ska kunna utföra stickprovskontroller på landets anläggningar som inte omfattas av det existerande avtalet.

Främsta målet för IAEA är att få tillgång till Parchin utanför Teheran där man misstänker att Iran kan ha genomfört tester av konventionella sprängämnen som kan användas för att detonera en atombomb.

Efter ett besök i Teheran förra månaden, sade IAEA:s chefsinspektör Herman Nackaerts att han var övertygad om att ett avtal, som även omfattade tillgång till Parchin-anläggningen, kunde slutföras vid nästa förhandlingstillfälle den 16 januari 2013.

Han hade uttryckt liknande optimism i december 2011men fick även då sina förhoppningar grusade av iranska regimen i början av 2012.

Abbasi Davani sade dock att Iran är fortfarande redo att besvara alla frågor.

”Vi kommer att försöka besvara eventuella frågetecken som IAEA har och de frågor som utländska underrättelsetjänster har ställt. Men för att göra det, måste IAEA ge oss dokumentation och bevis så att vi kan studera dem”, tillade han.