Ekonomi

EU och USA utökar sanktionslistan med ytterligare iranska företag

EU:s ministerråd godkände på fredagen implementeringen av lagstiftning för de senaste EU-sanktionerna mot Iran med anledning av landets kärnprogram.

Offentliggörandet av en förordning i lördagens upplaga av EU:s officiella tidning kommer att säkerställa full rättsverkan av de straffåtgärder som antogs den 15 oktober, säger rådet i ett uttalande.

Rådet förde dessutom upp ytterligare enheter och en person på listan över dem som omfattas av restriktiva åtgärder. Genom ett separat beslut utökade ministerrådet EU:s sanktionslista med en person och 18 enheter vilka deltar i kärntekniskverksamhet eller stödjer iranska regeringen. Det totala antalet enheter som är föremål för sanktioner uppgår därmed till 490 och det totala antalet personer till 105. Enheter och individer på EU:s sanktionslista får sina tillgångar frysta i EU och beläggs med reseförbud.

Förordningen som ger verkan till straffåtgärderna från oktober definierar vidare förbudet mot att medverka vid transaktioner med iranska finansinstitut utan tillstånd i förväg.

Den definierar också omfattningen av de olika exportförbud, även mot grafit, metall, viktig marin utrustning och teknik för skeppsbyggnad, extra viktig utrustning eller teknik för iranska olje-, naturgas-och petrokemiindustrin och mjukvara för industriell produktion.

Förordning specificerar även vilka naturgasprodukter son inte längre kan importeras till EU och klargör att bytehandel med iransk naturgas är också förbjudet. Dessutom utökas exportförbud mot produkter med dubbla användningsområden och teknologier med vissa produkter med dubbla användningsområden eller teknik som är relevanta för industrier som kontrolleras av Revolutionsgardet eller Irans kärnvapenprogram.

Förordning erbjuder dessutom ytterligare förtydliganden kring förbudet mot att tillhandahålla vissa tjänster till iranska oljetankfartyg och lastfartyg samt om förbudet mot att leverera fartyg avsedda för transport eller lagring av olja till eller för Iran.

Associated Press (AP) rapporterar på fredagen från Washington att även den amerikanska regeringen har beslutat att utöka sin sanktionslista beträffande iranska regimens kärnteknikprogram med ytterligare individer och enheter.

AP skriver att USA:s finansdepartement har beslutat att svartlista fyra företag och en iransk företagsledare för deras kopplingar till regimens kärnteknikprogram och program för ballistiska robotar.

Åtgärderna fryser alla tillgångar som företagen kan ha inom amerikansk jurisdiktion och förbjuder amerikaner från att göra affärer med dem.

USA:s finansdepartement säger att ett av företagen, Teherans SAD Import Export Co, också levererar vapen till den syriska militären på uppdrag av Irans Defense Industries Organization (försvarsindustriorganisation) och tillägger att transporterna var tänkta att hjälpa Syriens produktion av granatkastare och missiler för användning mot den syriska civilbefolkningen.

De övriga svartlistade företagen är Marine Industries Organization och chefen Mustafa Esbati, liksom Doostan International Co, samt Chemical Industries and Development of Materials Group.

Prästerskapet hävdar att dess kärnteknikprogram är rent fredligt.