Motståndsrörelsen

Iranska motståndsrörelsens ledare Maryam Rajavi i officiellt besök i Spanien

Iranska nationella motståndrådets valda president, Maryam Rajavi, anlände till Madrid på måndagen, den 17 december, i sitt första besök i Spanien efter inbjudan av spanska kongressledamöter och senatorer, rapporterar Spaniens internationella nyhetsbyrå EFE.

Maryam Rajavi började sitt flera dagars besök på tisdagen med att delta i möten med kongressens kommitté för mänskliga rättigheter samt senatens utrikesutskott

”För att överleva, för litar sig regimen på absolut förtryck på hemma å ena sidan och export av terrorism och fundamentalism till utlandet å andra sidan. Regimens rusning mot kärnvapen tjänar samma syfte. Prästerskapet kan varken initiera reformer eller överge sin politik. Reformer i detta system kommer att leda till dess undergång”, påpekade Maryam Rajavi under sina möten med ledamöterna och senatorerna.

Maryam Rajavi redogjorde även för prästerskapets ekonomiska och sociala kris med maktkamp mellan dess olika fraktioner och interna stridigheter som kulminerar. “Prästerskapet står idag inför det kritiska hotet att bli störtad. Den viktigaste orsaken bakom dessa kriser är det folkliga missnöjet. De omfattade upproren i 2009 och 2010 visade iranska samhällets kapacitet och dess beredskap för förändring. … Prästerskapet svarade genom att öka antalet avrättningar. Enbart i november, avrättades 100 individer genom hängning och många andra är i dödscell. Enligt regimens officiella siffror arresterar man 700 000 människor varje år”, sade Maryam Rajavi.

Under sina möten uppmärksammade hon även den alarmerande situationen för invånarna i Camp Ashraf och Camp Liberty i Irak.  vilka är medlemmar av Irans huvudsakliga oppositionsgrupp mot prästerskapet, Folkets Mojahedin. På begäran av iranska regimen kränker irakiska regeringen systematiskt lägerinvånarnas mest grundläggande rättigheter och inför inhumana restriktioner.

Maryam Rajavi framhöll att “prästerskapets envälde är paranoid över en organiserad och enhetlig oppositionsrörelse. Därför har regimen försökt förgöra den genom den irakiska regeringen. Det är således viktigt att FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, förklarar Camp Liberty som ett flyktingläger och säkerställer ett internationellt skydd för lägerinvånarna. ”

De spanska ledamöterna från olika politiska partier fördömde prästerskapets omfattande brott mot iranska folkets mest grundläggande rättigheter och uttryckte sitt stöd för den iranska motståndsrörelsen och dess mål om ett fritt och demokratiskt Iran.

De påpekade att krisen om Irans kärnteknikprogram är en allvarlig och omedelbar oro för världssamfundet och att strävan efter en lösning på denna kris är en prioritet för det internationella samfundet.

De spanska lagstiftarna välkomnade även det tredje alternativet som presenterats av Maryam Rajavi och som erbjuder en lösning på Irankrisen utifrån en demokratisk förändring i Iran genom folket och dess legitima motståndsrörelse. De betonade att det är dags att erkänna den iranska motståndsrörelsen.