Motståndsrörelsen

NCRI:s kamp mot iranska regimen och förändring vinner terräng i Europa

Franska lagstiftare bjöd in Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, till den franska nationalförsamlingen på onsdagen, den femte december, och uppmanade samtidigt den franska regeringen att anta en ny hårdare politik gentemot iranska regimen.

En grupp av 10 parlamentariker från alla partier i nationalförsamlingen vilka också deltog i onsdagens konferens har lanserat ett upprop där man uppmanar franska regeringen att erkänna Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) som ett legitimt alternativ till prästerskapets regim.

Även tidigare franska statstjänstemän, personligheter och tidigare amerikanska kongressledamoten Patrick Kennedy höll tal till konferensen. De underströk att den hållbara lösningen på Irankrisen är att Frankrike och Europeiska unionen erkänner Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och stödjer deras kamp för en folklig demokratisk förändring i Iran likt det erkännande som man gett till den syriska koalitionen som kämpar för att störta Assadregimen i Syrien.

”Västvärlden största politiska misstag har varit att ignorera den viktigaste kraften för förändring i Iran”, sade NCRI:s valda president, Maryam Radjavi, i sitt anförande under konferensen.

”Internationella sanktioner mot Iran har varit positiva men de kommer att vara effektiva endast om västvärlden ändrar sin politik gentemot motståndsrörelsen. Den enda lösningen för Iran är ett regimskifte av det iranska folket”, tillade Rajavi i sitt tal i franska nationalförsamlingen.

Frankrike var den första västmakten att erkänna Syriens oppositionskoalition som den ”enda” företrädaren för syriska folket. Storbritannien följde tätt efter med ett erkännande medan både EU och USA har också tagit ett försiktigt steg i samma riktning och uppgraderat den syriska oppositionskoalitionens status till ”legitima företrädare”.

Detta var även budskapet från en konferens vid det brittiska parlamentet den 29 november. British Parliamentary Committee for Iran Freedom (Brittiska Parlamentariska Kommittén för Irans Frihet) organiserade denna konferens i brittiska House of Lords med temat ”Irankrisen, utsikter för förändring i Iran i 2013”.

En partiöverskridande panel vid konferensen sade att är det dags för den brittiska regeringen att ändra sin politik mot Iran till en kraftfullare hållning baserad på regimförändring i Iran av det iranska folket och deras motståndsrörelse.

De underströk att ett sådant steg är ytterst viktigt i en tid då iranska regimen strävar efter att skaffa kärnvapen, bistår hängivet Assadregimens massaker på det syriska folket samt stöder oupphörligt terrorism som hotar internationella samfundet med en stor kris.

Brittiska Parlamentariska Kommittén för Irans Frihet sade i ett pressmeddelande efter konferensen att ”regimskifte i Iran av iranska folket och iranska motståndsrörelsen som leds av Maryam Rajavi presenterar den enda hållbara lösningen till Irankrisen.”

Lord Clarke från Labour-partiet som var ordförande under konferensen kungjorde även ett nytt initiativ från brittiska parlamentsledamöter om att bilda ”Centre for Human Rights in Defence of Political Prisoners in Iran” (Centrum för mänskliga rättigheter i försvar av politiska fångar i Iran) för att övervaka, rapportera och ta skyndsamma åtgärder mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. De brittiska parlamentarikerna uttryckte även oro för de senaste månadernas dramatiska ökning av antalet avrättningar i Iran samtidigt som man påpekade i sina anföranden att det för närvarande finns många politiska fångar i dödscell i väntan på att deras dödsstraff ska verkställas.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, var nyligen på ett besök i Estland där hon besökte det estniska parlamentet på inbjudan av ledamöterna för att diskutera situationen i Iran och utsikterna för en förändring inom närmaste tiden.