Engagemang

Demonstration för mänskliga rättigheter i Iran

FFFI:s medlemmar, exiliranier och sympatisörer till iranska motståndsrörelsen deltog på lördagen i en demonstration på Mynttorget i Stockholm för att uppmärksamma iranska regimens allt intensivare förtryck samt för att protestera mot den senaste tidens ökade människorättskränkningar i Iran.

De närmare hundra deltagarna uppmanade regeringen att ta en resolutare ställning mot prästerskapet i Iran och öka Sveriges påtryckningar på regimen för att tvinga den att stoppa alla avrättningar i landet omedelbart och frige samtliga politiska fångar.

FFFI anser att Sverige bör utnyttja sin starka röst för frihet och demokrati i FN:s generalförsamling och i EU för att kräva att prästerskapets brott mot mänskliga rättigheter tas upp i FN:s säkerhetsråd för granskning. Detta i syfte att införa kännbara straffåtgärder mot prästerskapets elit och deras rådgivare samt att ställa de ytterst ansvariga för det systematiska förtrycket och dödandet i Iran inför internationella domstolar.

Läs FFFI:s pressmeddelande på newsdesk