Mänskliga Rättigheter

Generalförsamlings tredje kommitté fördömer Irans människorättskränkningar

FN:s generalförsamlings tredje kommitté antog på tisdagen den 27 november 2012 en resolution om situationen för mänskliga rättigheter i Iran och fördömde iranska regimens människorättskränkningar för den 59:e konsekutiva gången.

Resolutionen, framlagd på Kanadas initiativ, fick stöd av bland andra Sverige och antogs med 83 röster för, 31 emot och 68 nedlagda.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, välkomnade resolutionen i ett uttalande den 27 november, direkt efter att resolutionen hade antagits- Hon tackade även de länder som hade röstat för ett antagande av resolutionen och tillade ”resolutionen, som belyser endast en bråkdel av de brott som begåtts av mullornas regim i Iran, understryker behovet av att hänskjuta regimens människorättsakt till FN:s säkerhetsråd för att införa omfattande straffåtgärder mot regimen samt att ställa dess ledare inför rätta”.

Därmed kommer resolutionen nu att tas upp i FN:s generalförsamling för en liknande omröstning senare i år och väntas då gå genom med ett motsvarande antal röster.

Mänskliga Rättigheter

Generalförsamlings tredje kommitté fördömer Irans människorättskränkningar

FN:s generalförsamlings tredje kommitté antog på tisdagen den 27 november 2012 en resolution om situationen för mänskliga rättigheter i Iran och fördömde iranska regimens människorättskränkningar för den 59:e konsekutiva gången.

Resolutionen, framlagd på Kanadas initiativ, fick stöd av bland andra Sverige och antogs med 83 röster för, 31 emot och 68 nedlagda.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, välkomnade resolutionen i ett uttalande den 27 november, direkt efter att resolutionen hade antagits- Hon tackade även de länder som hade röstat för ett antagande av resolutionen och tillade ”resolutionen, som belyser endast en bråkdel av de brott som begåtts av mullornas regim i Iran, understryker behovet av att hänskjuta regimens människorättsakt till FN:s säkerhetsråd för att införa omfattande straffåtgärder mot regimen samt att ställa dess ledare inför rätta”.

Därmed kommer resolutionen nu att tas upp i FN:s generalförsamling för en liknande omröstning senare i år och väntas då gå genom med ett motsvarande antal röster.