Ekonomi

Amerikanska senaten godkänner nya sanktioner mot Iran

Den amerikanska senaten godkände på fredagen nya sanktioner mot Iran med anledning av landets fortsatta utveckling av dess kärntekniska program.

Sanktionerna innefattar områden som energi, hamn, sjöfart och skeppsbyggnad i syftet att sätta press på den politiska regimen i Iran.

Det nya paketet bygger på befintliga amerikanska sanktioner men håller undantag för länder som har gjort betydande nedskärningar i sina inköp av iransk råolja. Paketet röstades igenom enhällig med 94-0 för att göra nya sanktioner en del av försvarspolitiska propositionen.

I de nya sanktionerna ingår även åtgärder som syftar till att stoppa flödet av guld från Turkiet till Iran.

I ett försök att kringgå internationella sanktioner mot Irans centralbank har vissa köpare av iransk olja och naturgas använt guld och andra ädla metaller för att betala för petroleumprodukter.

Västvärlden fruktar att Irans atomenergiprogram syftar till att skaffa kärnvapen, medan Iran säger att programmet bara har fredliga syften.