Mänskliga Rättigheter

Europaparlamentet visar oro över försämrade människorättssituationen i Iran

Europaparlamentet (EP) antog den 22 november 2012  en resolution, ”Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, särskilt massavrättningarna och bloggaren Sattar Beheshtis nyligen inträffade död” och uttryckte en allvarlig oro över den försämrade människorättssituationen i Iran.

Torsdagens EP-resolution tar i beaktande parlamentets tidigare resolutioner om Iran, särskilt resolutionerna om mänskliga rättigheter och uttalande från EU:s utrikespolitiska chef Catherine Ashton den 23 oktober 2012 om tio avrättningar i Iran nyligen.

Parlamentets resolution hänvisar även till växande antalet samvets- och politiska fångar, det stora antalet avrättningar bland annat av minderåriga, utbredd tortyr, orättvisa rättegångar samt grymma inskränkningar på grundläggande fri- och rättigheter såsom yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, religionsfrihet, rätt till utbildning samt rätten till att organisera sig.

”Den rådande människorättssituationen i Iran kännetecknas av ett pågående mönster av systematiska kränkningar av grundläggande rättigheter. Människorättsförsvarare (särskilt personer som kämpar för kvinnors, barns och minoriteters rättigheter), journalister, bloggare, konstnärer, studentledare, advokater, fackföreningsmedlemmar och miljöaktivister lever alltjämt under stort tryck och ett ständigt hot att bli gripna”, tillägger resolutionen.

Europaledamöterna sade även i samband med resolutionen att man är djupt oroad över den iranska bloggaren Sattar Behesthis död i ett av iranska regimens fängelser och uppmanade de iranska myndigheterna att göra en grundlig utredning i ärendet.

”FN:s särskilda rapportörer om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, om summariska avrättningar, om tortyr och om yttrandefriheten, har välkomnat besluten från Irans parlament och rättsväsen om att undersöka Beheshtis död och samtidigt noterat att det rapporterats ett antal fall i Iran där personer som hållits i fängsligt förvar påstås ha dött under förvarstiden som ett resultat av misshandel eller tortyr, avsaknad av medicinsk vård eller genom att helt enkelt lämnas åt sitt öde”, står det i resolutionen

Parlamentet uppmanade även Iran att frige alla samvets- och politiska fångar, däribland 2012 års vinnare av Sacharovpriset Nasrin Sotoudeh och uttalade sin oro över att hon hålls under förhållanden som skadar hennes hälsa.

Parlamentet uppmanade de iranska myndigheterna att tillåta både Nasrin Sotoudeh och Jafar Panahi att hämta sina Sacharovpris vid prisceremonin i december 2012 i Strasbourg.

Europaparlamentet:

–        uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att frige alla politiska fångar och samvetsfångar, bland dem också Sacharovprisvinnarna Nasrin Sotoudeh och Jafar Panahi, och låta dem komma till Europaparlamentet i december 2012 för att ta emot sina pris. Parlamentet uttrycker oro över att Nasrin Sotoudehs hälsa blir allt sämre och uppmanar Irans rätts- och fångvårdsmyndigheter att sluta behandla Nasrin Sotoudeh illa  och uttrycker sin sympati och sin fulla solidaritet med Nasrin Sotoudehs begäranden. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att låta alla fångar komma i kontakt med advokat efter eget val och få den medicinska vård de behöver och få ta emot besök av sina familjer, något som de har rätt till enligt internationell människorättslagstiftning, samt att behandla dem värdigt och med respekt.

–        uppmanar de iranska myndigheterna att acceptera fredliga protester och att ta itu med de många problem som det iranska folket brottas med.

–        stöder EU:s dubbla tillvägagångssätt gentemot Iran (att förena sanktioner med diplomati) men oroar sig samtidigt över vilka skadeverkningar som långtgående sanktioner mot Iran kan få för det iranska folket, till exempel i form av att inflationen ökar och det blir brist på nödvändiga varor, framför allt läkemedel.

–        uppmanar rådet att förstärka de målinriktade åtgärderna mot enskilda personer och enheter från Iran, bland dem också statliga institutioner, som bär ansvaret för eller medverkar vid allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och begränsningar av de grundläggande friheterna, framför allt genom missbruk av informations- och kommunikationsteknik samt genom censur av internet och medier. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla tillgångar som i EU ägs av de iranier som omfattas av restriktiva åtgärder, också fastigheter, beslagtas och fryses in.

Läs ”Europaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, särskilt massavrättningarna och bloggaren Sattar Beheshtis nyligen inträffade död”…