Motståndsrörelsen

Int. Konferens: Tiden för iranska regimens undergång har kommit

FFFI, Paris- lördagen den 17 november deltog flera framstående amerikanska, franska och arabiska politiker, experter, tidigare militärofficerer och människorättsaktivister i en internationell konferens i Paris på inbjudan av den franska kommittén för ett demokratiskt Iran (CFID).

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, tillsammans med bland andra Rudi Giuliani, Ed Rendel, Tom Ridge, John Bolton, Mitchell Reiss, Ingrid Betancourt, Patrick Kennedy och Linda Chavez, Sid Ahmed Ghozali håll anförande inför mer än 1000 åhörare och upprepade det akuta hotet från prästerskapets regim mot världsfreden och stabiliteten i regionen.

Talarna betonade att Iran nu står inför en viktig utveckling och manade att iranska nationella motståndsrörelse bör stödjas och erkännas av världssamfundet.

”Det 10-punktprogram som har presenterats av Maryam Rajavi, Iranska nationella motståndsrådets valda president, inbegriper de universella demokratiska värdena som tillsammans med oppositionens styrka under hennes ledarskap utgör ett trovärdigt alternativ till prästerskapets envälde. Internationella samfundet bör därför stödja och erkänna Iranska nationella motståndsrådet”, deklarerade panelen i sina anföranden.

Konferensens talare uppmanade samtidigt världssamfundet att trygga Camp Ashraf och Camp Liberty-invånarnas grundläggande rättigheter, erkänna Camp Liberty som ett flyktingläger och varnade för iranska regimens och irakiska regeringens konspiration för att plundra invånarnas egendomar.

Talarna vid konferensen kritiserade även särskilda representanten för FN:s generalsekreterare för Irak, Martin Köbler, för hans agerande och påminde honom om att han i egenskap av FN:s representant bär ansvar för skyddet av invånarna och deras egendomar.

I sitt tal konstaterade Maryam Rajavi att de nuvarande utvecklingstrenderna i Iran, motståndsrörelsens framsteg och den internationella utvecklingen visar att tiden för prästerskapets fall har kommit.

Prästerskapets regim är intrasslad i fem stora kriser. Det explosiva och eskalerande missnöje i landet, syriska folkets uppror, intern maktkamp mellan olika fraktioner inom den styrande eliten som söndersmular det härskande väldet, dödläge i förhandlingarna om sitt kärnprogram och den ekonomiska krisen kommer att sluta med regimens sönderfall, sade Rajavi.

”En reträtt inför dessa växande kriser kommer att leda till uppror och sönderfall av regimen. Samtidigt en fortsättning i den aktuella politiska kursen kommer att leda till konfrontation och kollision med det internationella samfundet vilket kommer att sluta med prästerskapets undergång”.

Rajavi tillade att en ogiltigförklaring av terroriststämpel mot Folkets mojahedin (PMOI) har förändrat maktbalansen mellan motståndsrörelsen och regimen. Det har höjt självförtroendet i det iranska samhället, särskilt bland den unga generationen, och bidragit till att motståndsrörelsen får en möjlighet att återhämtar sig i landet och gör att dess enheter kan organisera sig och expandera.

Rajavi betonade att Obama-administrationens eftergiftspolitik gentemot Iran under senaste fyra åren har misslyckats och uppmanade Obama att ta avstånd från denna politik.