Nyheter

Fyra kvinnor stenades till döds i Iran, kallar för brådskande utredning

Enligt en rapport publicerad av webbsidan Melli-Mazhabi den andra november har fyra kvinnor stenats till döds i Iran. Enligt samma rapport har rättsväsendets säkerhetsagenter överfört deras kroppar till Teherans rättsmedicinska bårhus.

Uppgifterna dementerades senare, den fjärde november, av rättsmedicinska avdelningen i Teheran.

Förenade Föreningar för ett Iran, FFFI, har varit i kontakt med tillförlitliga källor som bekräftar de publicerade uppgifterna på Melli-Mazhabi webbsida och som förklarar att kvinnorna hade ytterligare sår på kroppen än dem som är orsakade av stening.

De källor som FFFI har varit i kontakt med säger att ”dessa barbariska avrättningar har utförts av det iranska rättsväsendet och det råder ingen tvekan om att kvinnorna har dött till följd av stening”.

”Förutom spår av kastade stenar bar kvinnorna på märken som visade att de hade misshandlats allvarligt och utsatts för tortyr”, enligt ett vittne som har sett kropparna.

Det är oklart vilket datum rättegången hölls, och huruvida deras anhöriga har underrättats. Kropparna har ännu inte hämtats av någon och de ligger fortfarande kvar i rättsmedicinska bårhuset, enligt uppgifter som talat med FFFI.

”I nuläget finns det ingen information om identiteten hos dessa kvinnor, men mycket tyder på att de stenades till döds av de iranska myndigheterna. Förenade Föreningar för ett Iran uppmanar nu internationella samfundet att genomföra en brådskande utredning om dessa barbariska avrättningar som steningen av de fyra kvinnorna innebär”, säger Massud Kiani till FFFI.