Artikel

Var är Sveriges röst?

Prästerskapets dödsmaskineri rullar på med hög fart och tar flera människors liv för varje stund som går. Men när Iranfrågan debatteras internationellt domineras debatten av prästerskapets suspekta kärnteknikprogram och mer akuta och allvarligare frågor som prästerskapets systematiska människorättskränkningar på hemmaplan samt dess materiella och ideologiska stöd till regional och internationell terrorism hamnar i skym undan.

Det kommer dagligen rapporter om regimens brutala kränkningar av mänskliga rättigheter från Iran, dock väljer svensk media att hellre rapportera om vägolyckor i Iran och nyheterna framställer som att händelserna är unika och viktigare saker inte finns att rapportera om.

Däremot när en bloggare vars brott är inte större än att uttrycka sin politiska åsikt på nätet dödas under tortyr, eller 23 avrättas och hängs offentligt, då är de dödstysta.

Och svenska politiker? Ja, de har ju valt att gå den tysta diplomatins väg. När ska vi få börja höra deras ställning,  återstår att se. Man får ju bara hoppas att de agerar i EU:s regi. Någon självständig röst att höra är inget tal om.

FFFI rapporterade tidigare om politiska fångar, oliktänkande människor .. som torteras till döds i iranska fängelser. Torsdagen den åttonde november rapporterade FFFI om ett nytt fall av likartade brott. Enligt de uppgifter som har tagits del av utsattes bloggaren Sattar Beheshti för grym tortyr i fängelset när regimens bödlar försökte tvinga fram ett erkännande om brott. Iranska regimen återger sjukdom som dödsorsak trots synliga spår av tortyr på Beheshtis kropp samt släktingars uttalande i media om att han var helt frisk innan arresteringen.

Frankrike, Storbritannien och USA och organisationer för mänskliga rättigheter har uppmanat Teheran att utreda mordet på en iransk bloggare, Sattar Beheshti. Men var är Sveriges röst?

Därför uppmanar Föreningar för ett fritt Iran att Sverige också ska ansluta sig till det internationella samfundets krav på en oberoende utredning om mordet på Sattar Beheshti. Vi uppmanar Sverige att använda sin starka röst i det internationella samfundet för att skicka en delegation för att utreda mordet på Sattar Beheshti, samt kraftigt protestera mot de godtyckliga avrättningar som pågår oavbrutet i Iran.

Vi uppmanar också Sverige att agera och kräva att den iranska regimen ställs inför internationell domstol för brott mot mänskligheten.