Artikel

Sverige EU:s svaga länk i de nya sanktionerna mot Iran

I takt med hårdare amerikanska sanktioner mot Irans centralbank och finansiella sektor samt EU:s tidigare oljeembargo har prästerskapet allt svårare att få tag på dollar för att tillgodose efterfrågan på sin egen marknad.

Iranska regimens tillgång till dollar och euro kommer att begränsas ytterligare då EU:s utrikesministrar formellt kommer att införa nya sanktioner mot Irans finanssektor och landets naturgasexport i samband med ett möte i Luxemburg på måndagen.

EU:s stormakter, Frankrike, Tyskland och Storbritannien förespråkade en hårdare linje och vill se ett totalt handelsembargo mot regimen i Iran. Men flera länder däribland Sverige, Cypern och Grekland motsatte sig ett handelsembargo vilket gör att EU har nått en kompromiss om nya straffåtgärder som omfattar ett förbud mot finansiella transaktioner med undantag för vissa transaktioner som rör humanitärt bistånd, mat, inköp av medicin samt några andra typer av handel som eventuellt kan komma att tillåtas.

Utrikesministern Carl Bildt (M) kommenterar diskussionerna kring nya straffåtgärder mot Iran på sin blogg på söndag och skriver ”I den senare frågan (med hänvisning till diskussioner kring Iranfrågan i det formella utrikesministermötet på måndag) tillhör vi ju dem som inte enbart talar om skärpta sanktioner, utan som också talar om skärpta förhandlingar, allt i syfte att uppnå en fredlig lösning och undvika ett nytt krig. … Det är inte alltid det uppskattas i alla läger, men nu har vi nått fram till ett bra paket vad gäller sanktioner, och jag hoppas att vi också kan ha bra slutsatser vad gäller politiken i övrigt.”

Utrikesministern kommenterade även Iranfrågan på sin blogg i torsdags och skrev ” Vad gäller Iran har vi varit angelägna att sanktioner skall ge utrymme för humanitära leveranser – livsmedel och läkemedel finns det ingen anledning att lägga hårda begränsningar på – liksom att privata överföringar mellan familjer inte skall påverkas. Och bakgrunden till det är ju inte minst den stora gruppen av personer med anknytning till Iran som vi har i Sverige. Det är inte dem eller deras familjer som vi vill komma åt med förstärkta sanktioner. Dialogen under de senaste dagarna har lett till ökad förståelse för våra synpunkter, och jag är rätt övertygad om att vi kommer att ha ett enigt och starkt paket klart till på måndag. Här handlar det ju om att ge stöd till de förhandlingar med Iran som förhoppningsvis kan gå in i ett intensivare skede om ett par månader, och där vi ju har all anledning att göra vad som göras kan för att underlätta en uppgörelse i linje med samtliga internationella skyldigheter och rättigheter på detta område.”

”Det är beklagligt att utrikesministern inte ser allvaret i Iranfrågan och agerar oansvarigt när det gäller att bemöta hoten från prästerskapet. Jag tror att exiliranier hellre vill se ett fritt och demokratiskt Iran än att ha chans att skicka några tusenlappar till familjen i Iran som får utstå och leva under ett grymt förtryck. FFFI:s medlemmar efterfrågar effektiva åtgärder och aktiva insatser från Sverige som ska underlätta och påskynda en demokratisk förändring i Iran. Men tyvärr bortser regeringen detta faktum trots att vi i flera fall har uttryckt vår önskan till utrikesdepartementet och Riksdagen”, säger Massud Kiani till FFFI.

Den oberoende liberala israeliska dagstidningen, Haaretz, citerar en anonym tjänsteman från det israeliska utrikesministeriet på söndagen som säger att avtal mellan svenska kommunikationsföretaget Ericsson och Teheran är det verkliga skälet bakom Sveriges motstånd mot ytterligare sanktioner.

”Den svenska regeringen försöker hindra EU från att införa ytterligare sanktioner mot Iran av rädsla för att förlora en lukrativ affär för svenska kommunikationsföretag Ericsson”, skriver Haaretz vidare med hänvisning till kommentarer från en UD-tjänsteman i Jerusalem.

Flera ledande EU-länderna är medvetna om den planerade affären mellan Ericsson och Teheran, och den svenska regeringens rädsla för att affären ska vara i fara om ytterligare sanktioner införs, säger källan till Haaretz som tillägger att ”den svenska kommunikation jätten har tecknat en rad avtal med det statliga bolaget Irancell under de senaste åren”.

Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterade i oktober förra året om Ericssons leveranser av kommunikationsteknik till Irancell som möjliggör spårning av mobiltelefon och  användarnas vistelseort. Enligt undersökningen använde den iranska regimen dessa system för att lokalisera oppositionsaktivister.

Även DN rapporterade om denna nyhet och skrev i slutet av oktober förra året i en artikel, Svenska bolag i odemokratiska länder, att  Ericssons produkter står i Irans tjänst. DN rapporterade att ”den omfattande övervakning som hårdfört skuggar den iranska oppositionen sker med hjälp av bland annat svenska Ericssons produkter. Det framgår av mängder av dokument och intervjuer som nyhetsbyrån Bloomberg gjort”.

Kritiken mot Sveriges hårda motstånd till robusta sanktioner mot Iran är så kraftfulla att utrikesministern anklagas för att försöka skydda personliga ekonomiska intressen i Iran.

Haaretz hänvisar till uppgifter från sin källa inom israeliska utrikesministeriet och rapporterar att Tysklands, Frankrikes och Storbritanniens ambassader i Stockholm  har riktat klagomål mot det svenska utrikesdepartementet. De hänvisade till effekten av sanktioner mot den iranska regimen, men svenska tjänstemän svarade att sanktionerna bara skulle skada det iranska folket och inte ändrar [iranska] regeringens beslut, enligt Haaretz.

Haaretz tillägger att en del av påtryckningarna var riktade direkt mot svenska utrikesministern Carl Bildt som ses som ett hinder när det gäller Iranfrågan.

Israeliska diplomater sade att flera europeiska tjänstemän har undrat om Bildt håller några personliga intressen i Iran som kan orsaka honom att motsätta sig sanktioner, skriver Haaretz vidare och tillägger att ”rapporter från olika europeiska huvudstäder, särskilt från Tyskland, Frankrike och Storbritannien, nämner extrem vrede mot Sveriges agerande i denna fråga. Till exempel beskriver en högt uppsatt tysk diplomat Sveriges agerande för sin israeliska motpart som ”pinsamt, absurt och ologiskt förhalande””.

”Det är förnumstigt av utrikesministern att tro att iranska regimen är intresserad utav att nå en överenskommelse med omvärlden och agera som en ansvarsfull aktör. Allt man försöker göra från iranska regimens sida är att köpa tid. Man ser faktiskt att regimen under flera år av förhandlingar med väst har gått från att ha låg anrikat uran tillräcklig för att tillverka ett kärnvapen till att anrika tillräckliga mängder för fyra kärnvapen. Det enda sättet att stoppa iranska regimens illvilliga kärnteknikprogram är en förändring av regimen. Allt annat är bara kortsiktig som för med sig förödande konsekvenser i det långa loppet”, säger Mojtaba Ghotbi till FFFI.