Folkliga protester

Irans polis varnar basar-handlare mot att strejka

Irans polismyndighet kommer att slå till mot butiksägare som går ut i strejk, det rapporterar Teheranbaserade tidningen Donya-e-Eqtesad, på torsdagen med hänvisning till uttalande från ett högt uppsatt polisbefäl, Khalili Helali som sade att ”stängning av butiker i basaren i syfte att skapa ekonomisk störning är olagligt”.

Han tillade att ”om handlarna går ut i strejk, kommer polisen att försegla deras butiker med ett godkännande från rättsväsendet”.

Helali sade att en grupp individer hade gått mot stora basaren och skanderat slagord. Han avvisade även rapporterar om att handel i området hade stoppats, rapporterar Donya.

Under de senaste åren har varje folklig protest mot något som man allmänt är missnöjd snabbt övergått till regimkritiska protester med slagord mot prästerskapet och den religiösa diktaturens ledare.

Iranska regimens varningar och kraftåtgärder syftar till att förebygga dessa genom att med hot om repressiva åtgärder minimera alla möjligheter till samlade folkliga protester oberoende av motiv eller anledning.

Som FFFI och andra internationella medier kunde rapportera igår, förekom det stora protester i Teheran mot Irans vacklande ekonomi och den iranska valutans störtdykning under de senaste dagarna.

Iranska regimens kravallpolis drabbade då samman med valutahandlare och tusentals vanliga människor som demonstrerade i huvudstaden Teheran och vid den stora basaren.

Regimkritiska slagord bland annat ”Ahmadinejad lämna Syrien ifred, tänk ut någon plan för oss” och ”ned med den regering som lurar folket” skanderades av folket under omfattande protester i Teheran mot den hårda ekonomiska situationen efter tre decennier av vanskötsel av Irans ekonomi.

Enligt uppgifter arbetar prästerskapets parlament även på att ta fram ett lagförslag som ska motverka den iranska valutans störtdykning genom att förbjuda handel med valuta och ädelmetaller på den fria markanden och istället ge statliga institutioner full kontroll över och ensam rätt till att bedriva sådan handel.