Mänskliga Rättigheter

Amnesty:ökad repression mot studenter i Iran när det nya läsåret börjar

Dussintals universitetsstudenter i städer över hela Iran har förhörts eller arresterats godtyckligt under de senaste veckorna i vad som signalerar en upptrappning i myndigheternas krafttag mot studenter när det nya läsåret börjar, säger Amnesty International i en rapport på sin engelska hemsida på fredagen.

Som FFFI rapporterade tidigare har flera universitet i landet förbjudit kvinnor från att delta i vissa utbildningsområden.

Medlemmar av vissa religiösa minoriteter och studentaktivister är särskilt drabbade av regimens ökade repression, där många har förbjudit från att studera vidare eller blivit inkallade för att avtjäna fängelsestraff för tidigare brott – i de flesta fall enbart för att de fredligt utövat sin rätt till yttrande-, förenings- eller mötesfrihet, skriver Amnesty.

Det nya läsåret i Iran startade den 23 september men den senaste tidens trakasserier mot framförallt kvinnliga studenter går ända tillbaka till maj 2012.

Det är ingen hemlighet att studentaktivister i Iran har varit förföljda i många år av regimens säkerhetsstyrkor men även Bassij-milisen, som är Revolutionsgardets arm i det civila samhället men stora privilegier för dess medlemmar.

Ett exempel är att mer än en tredjedel av studieplatserna på universitet i Iran är tillägnade Bassij-milisens medlemmar samt familjemedlemmar till de iranska soldater som dödats under det åttaåriga kriget mellan Iran och Irak.

Bassij-milisen ansvarar för islamiska studentföreningar som har till sin främsta uppgift att identifiera och slå till mot studentföreningar eller studentaktivister kritiska till regimen, dess repressiva kraftåtgärder och vanskötsel av landets angelägenheter, i synnerhet den alltmer kväsande atmosfären i landets universitet.

FFFI skrev tidigare idag om iranska regimens planer på att stoppa befolkningens tillgången till Internet och istället inrättar ett nationellt internet. Detta i ett försök att stärka sitt järngrepp om samhället och förfölja de som drömmer och kämpar för en demokratisk förändring.