Nyheter

Stort bakslag för Trita Parsi i USA

Den 13 september kom så domen om den juridiska striden mellan journalisten Hassan Daioleslam och den omtalade lobbyverksamheten för iranska regimen i USA, NIAC och dess president Trita Parsi.

Distriktsdomaren John Bates avfärdade NIAC:s stämningsansökan mot Hassan Daioleslam och förpliktigar NIAC att betala största delen av rättegångskostnaderna.

I mitt försvarstal till NIAC:s och Parsis falska anklagelser om förtal upprepade jag vad jag alltid har trott nämligen att NIAC och Trita Parsi bedriver lobbyverksamhet för den iranska regimen, sade Hassan Dai i en telefonintervju med FFFI.

Efter 4,5 års laglig strid, ogillade Washington DC:s distriktsdomare John Bates, Trita Parsis anklagelser mot mig. Deras stämningsansökan anklagade mig för förtal för mina artiklar och rapporter som avslöjade att Trita Parsi och hans verksamhet i NIAC bedriver lobbyverksamhet för den iranska regimen och deras intresse i USA, tillägger Hassan.

Domaren slog fast i sin dom att NIAC i själva verket är en lobbyverksamhet för den Islamiska republiken och det är just därför han avfärdade alla anklagelser mot Hassan Dai.

Domaren beslutade att Hassan Dai inte har agerat i illvilja vid mer än sex tillfällen samt att hans påståenden faktiskt har varit korrekta.

Domaren bedömde dessutom att NIAC har varit undvikande vid mer än fem tillfällen under förhandlingarna och undanhållit dokument från domstolen som den har begärt att få se.

Läs domstolens utlåtande här..