Iranier i Sverige

Avvisningen av iranska kvinnor stoppades i Frankfurt

En av kvinnorna med sin pastor Ingemar Olsson

Avvisningen av Amireh Alirezaei och hennes dotter Zeinab Zavvar avbröts i Frankfurt och de både kvinnorna skickades tillbaka till Sverige.

Lufthansa vägrade flyga avvisade kvinnor

Ett 40-tal demonstranter hade mötte upp på Landvetters flygplats för att protestera mot avvisningen av Amireh och Zeinab, som anser att de hotas av dödstraff om de sänds tillbaka till Iran.

Ingemar Olsson, deltidspastor vid Ängebykyrkan i Fellingsbro, var med på planet från Landvetter till Frankfurt. Han har engagerat sig i kvinnornas öde och kämpat för att de ska få stanna i Sverige, bland annat sedan de konverterat till kristendomen och kan av det skälet riskera dödsstraff i Iran.

Inte mot sin vilja

Han såg aldrig de båda kvinnorna på Landvetter och vet inte om de alls fördes fram till Lufthansaplanet av gränspolisen. Men klart är att de inte skulle ha tagits ombord mot sin vilja.

Lufthansa har som enda flygbolag en konsekvent policy att kaptenen ska fråga alla avvisade som ska ombord om de reser av fri vilja. Om de inte gör det tas de inte ombord.

Ingemar Olsson talade med de båda kvinnorna på mobilen när de satt i polisbilen på väg till Landvetter. Men de kom aldrig fram och Josefine Arrenius, som deltog i förberedelserna till demonstrationerna på Landvetter, befarar att gränspolisen, kan ha valt en annan flygplats för att undgå uppmärksamhet, till exempel Köpenhamn.

Ingemar Olsson berättar om scener ombord på planet som gjorde honom rörd. De övriga passagerarna fick veta att de två kvinnorna skulle deporteras till ett ovisst öde i Iran.

Passagerare protesterade

  • En kvinnlig passagerare ställde sig upp och protesterade. Hon deklarerade att hon inte tänkte följa med om de båda kvinnorna skulle tvingas ombord och uppmanade övriga passagerare att reagera. Fler och fler följde hennes exempel och till slut blev det en fantastisk manifestation.

  • Jag uttryckte min beundran och tacksamhet och eftersom jag hade prästkappan på mig höjde jag händerna och sa ”Good bless you”.

Avvisningen av Amireh Alirezaei och hennes dotter Zeinab Zavvar avbröts i Frankfurt och de både kvinnorna skickades tillbaka till Sverige. Det var den information pastorn Ingemar Larsson fick efter Lufthansa vägrade flyga avvisade kvinnor

Ett 40-tal demonstranter hade mötte upp på Landvetters flygplats för att protestera mot avvisningen av Amireh och Zeinab, som anser att de hotas av dödstraff om de sänds tillbaka till Iran.

Ingemar Olsson, deltidspastor vid Ängebykyrkan i Fellingsbro, var med på planet från Landvetter till Frankfurt. Han har engagerat sig i kvinnornas öde och kämpat för att de ska få stanna i Sverige, bland annat sedan de konverterat till kristendomen och kan av det skälet riskera dödsstraff i Iran.

Inte mot sin vilja

Han såg aldrig de båda kvinnorna på Landvetter och vet inte om de alls fördes fram till Lufthansaplanet av gränspolisen. Men klart är att de inte skulle ha tagits ombord mot sin vilja.

Lufthansa har som enda flygbolag en konsekvent policy att kaptenen ska fråga alla avvisade som ska ombord om de reser av fri vilja. Om de inte gör det tas de inte ombord.

Ingemar Olsson talade med de båda kvinnorna på mobilen när de satt i polisbilen på väg till Landvetter. Men de kom aldrig fram och Josefine Arrenius, som deltog i förberedelserna till demonstrationerna på Landvetter, befarar att gränspolisen, kan ha valt en annan flygplats för att undgå uppmärksamhet, till exempel Köpenhamn.

Ingemar Olsson berättar om scener ombord på planet som gjorde honom rörd. De övriga passagerarna fick veta att de två kvinnorna skulle deporteras till ett ovisst öde i Iran.

Passagerare protesterade

  • En kvinnlig passagerare ställde sig upp och protesterade. Hon deklarerade att hon inte tänkte följa med om de båda kvinnorna skulle tvingas ombord och uppmanade övriga passagerare att reagera. Fler och fler följde hennes exempel och till slut blev det en fantastisk manifestation.
  • Jag uttryckte min beundran och tacksamhet och eftersom jag hade prästkappan på mig höjde jag händerna och sa ”Good bless you”.

Bakgrund

Amireh Alirezaei  och hennes då 15 åriga dotter flyttade från Iran till Sverige.  Amireh anklagades för otrohet och dömts till döden. Men varken Migrationsverket eller Migrationsdomstolen har trott på deras berättelse och nekat dem asyl. Under sin tid i Sverige har de dessutom konverterat från islam till kristendomen, något som i Iran också kan leda till dödsstraff.

Förra veckan rapporterades om att Amireh Alirezaei och hennes 19-åriga dotter Zeinab Zavvar från Fellingsbro nekades asyl i Sverige.

Deras öde har engagerat ett stor antal kristna i länet, de flesta är pastorer eller präster.  Men trots det stod migrationsverket fast vid sitt beslut att avvisa kvinnorna.

Den 30 augusti kallades Amireh Rezai och hennes dotter Zeinab Zavvar till ett ”samtal i ett utlänningsärende” på polishuset i Örebro. Det slutade med att de greps och fördes till ”förvar”, det vill säga fängelse, i väntan på utvisning till Iran.

Förenade Föreningar för ett fritt Iran konstaterar att:  Det som sker i Sverige när Migrationsverket utvisar människor som utsätts för hot, misshandel eller dylikt är ett tydligt brott mot Utlänningslagen 12 kapitlet 1 §: Avvisning och utvisning av en utlänning får aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.