Nyheter

Kanada bryter alla diplomatiska förbindelser med Iran

Kanada har avbrutit alla diplomatiska förbindelser med Iran och har stängt sin ambassad i Teheran samt gett iranska diplomater fem dagar för att lämna Kanada, sade utrikesminister John Baird på fredagen.

Irans regering är det största hotet mot den globala säkerheten, förklarade Baird om Kanadas beslut, rapporterar Reuters på fredagen.

Baird som talade vid APEC (Asien-Pacific Economic Cooperation)- mötet i Ryssland anklagar iranska regimen för att leverera vapen till Syrien samt utarbetning av ett kärnkraftsprogram som hotar hela mänskligheten.

”Kanadas åtgärder har inga kopplingar till de växande spekulationerna om ett möjligt israeliskt militärangrepp mot Irans kärnanläggningar”, tillade han.

Kanadas konservativa regering har länge haft mycket dåliga förbindelser med Iran. Iranska regimens ambassad i Kanada har länge anklagats för att spionera mot regimkritiska exiliranier och iranska flyktingar i Kanada. Flera iransk-kanadensare har rapporterat om hot och förföljelse som kommit direkt från iranska ambassaden efter att man har deltagit i protestaktioner mot regimens förtryck i Iran.

”Kanada ser regeringen i Iran som det största hotet mot den globala freden och säkerheten i världen”, sade Baird vidare i ett uttalande om de stoppade diplomatiska relationerna med Iran.

”Det är bara att applådera Kanadas beslut som ett viktigt steg i försöken att isolera en av vår tids brutalaste diktaturer. Prästerskapet förtjänar inte en plats i världssamfundet då det bryter systematisk mot flera FN konventioner och fördrag inom flera områden. Det är sedan länge känt att iranska regimens ambassad i Sverige spionerar och förföljer exiliranier och iranska flyktingar i Sverige. Därför tycker jag att Sverige och regering borde följa Kanadas exempel och avbryta alla diplomatiska och ekonomiska förbindelser med regimen i Iran”, säger Massud Kiani till FFFI

”Tre decennier av tystdiplomati och eftergiftspolitik gentemot iranska regimen har inte medfört något positivt och omvärlden är inte närmare en förbättring av människorättssituationen i Iran.  Tvärtom har Sveriges och västvärldens eftergiftspolitik endast gjort regimen djärvare i sitt trotsande av internationella lagar och konventioner”, tillade Massud.

Vi ser idag en ökad repression i Iran mer flera arresteringar, grym förföljelse och tilltagande avrättningar av politiska fångar, människorättsaktivister och Journalister. Regimen i Iran stöder nu öppet Assads blodiga kväsning i Syrien och är inblandad i flera terroristattacker utomlands. Sedan har vi regimens absoluta vägran att tillmötesgå omvärldens oro och dess vägran att acceptera FN:s säkerhetsrådets resolutioner och stoppa sitt misstänksamma urananrikningsprogram i strävan efter en fredlig lösning på regimens alltmer oroväckande atomprogram. Allt detta gör att regimen borde uteslutas från det internationella samfundet”, sade Massud vidare.