Motståndsrörelsen

Nästa grupp av Ashraf-invånare redo att flytta till Liberty

Uppemot 680 Ashraf-invånare är beredda att flytta till Camp Liberty efter att en sjätte konvoj om 400 personer anlände till Camp Liberty i veckan, det tillkännager Iranska Nationella Motståndsrådet (NCRI) i ett uttalande den 31 augusti.

NCRI:s valda-president Maryam Rajavi, säger i uttalandet att ”iranska motståndsrörelsen förklarar att omkring 680 Ashraf-invånare kommer att vara redo att flytta från Camp Ashraf till Liberty den 12 september. De är beredda att börja lasta sina tillhörigheter från nästa morgon, även genom att hyra 100 lastbilar på sin egen bekostnad. Enligt tidigare överenskommelser med FN:s generalsekreterares särskilde representant för Irak (SRSG) och Iraks regering, skulle varje grupp om 400 personer tilldelas 58 lastbilar för att kunna flytta sina tillhörigheter och utrustning. ”

”Enligt ett brev från SRSG innan den sjätte konvojen flyttade till Liberty den 28 augusti skulle 21 lastbilar lastade med denna konvojs tillhörigheter prioriteras. Irakiska statstjänstemän får inte försvåra flytten av de föremål som nämns i SRSG:s brev skärskilt de generatorer som behövs för att pumpa vatten till Liberty”, tillade Maryam Rajavi i uttalandet.

NCRI:s uttalande hänvisar till ett pressmeddelande från amerikanska utrikesdepartementets talesperson av den 29 augusti där USA välkomnar ankomsten av den sjätte konvojen av Ashraf-invånare till Camp Liberty samt försäkrar återigen att arbeta för att lösa återstående humanitära frågor i detta läger och att stödja lägerinvånarnas säkerhet och trygghet.

Maryam Rajavi uttryckte samtidigt en förhoppning om att USA, precis som amerikanska utrikesdepartementet säger i sitt senaste pressmeddelande, ska vidta lämpliga åtgärder för att lösa de viktigaste humanitära frågor som återstår.

Dessa omfattar tillgång vatten och el, tillstånd att genomföra minimum konstruktionsarbete samt att invånarna får ta med sig ett antal passagerarfordon och truckar som är nödvändiga för invånarnas vardagsliv [i Liberty].

Iranska Nationella Motståndsrådet skriver i sitt uttalande att man nu förväntar sig att USA även vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa lägerinvånarnas välbefinnande och trygghet särskilt för den sista konvojen som kommer att flytta till Camp Liberty den 12 september.