Nukleärt

Iran: vi kommer aldrig att sluta urananrikning

Iran ”kommer aldrig att sluta” sin kontroversiella urananrikning, sade landets sändebud till IAEA på tisdagen vid sidan av Alliansfria rörelsens ministermöte i Teheran.

”Vi kommer inte att ge upp vår omistliga rätt till anrikning”, och vi är motiverade att utöva denna rätt. Vi kommer att fortsätta att göra det under IAEA:s överinseende,” sade Ali Asghar Soltanieh till journalister.

Den trotsiga bekräftelsen av Irans ställning betonar vikten av en uppgörelse mellan den Islamiska republiken, FN:s Internationella atomenergiorganet samt FN:s säkerhetsråd.

Iranska regimens högsta andlige ledare, Ali Khamenei, förkunnade i sitt inledande tal vid Alliansfria rörelsen, NAM:s möte i Teheran att FN:s säkerhetsråd är orationellt, orättvist och helt odemokratiskt.

FN:s säkerhetsråd är faktiskt en form av riktig diktatur, sade Khamenei i sitt tal och tillade att Iran ”aldrig kommer att försöka inneha kärnvapen”.

– Vårt motto är kärnkraft åt alla, kärnvapen åt ingen, sade han inför deltagande delegater på mötet.

Säkerhetsrådet har vid upprepade tillfällen krävt att Iran ska upphöra med sin urananrikning och har infört sanktioner mot landet i fyra omgångar vilka har förstärkts genom separata sanktioner från USA och EU.

De fem permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet, samt Tyskland, var även detta år engagerad i tre omgångar av förhandlingar med iranska regimen i frågan, men samtalen slutade i en återvändsgränd med nedgraderade kontakt till telefonsamtal mellan iranska och EU-tjänstemän.

Irans anrikning är åter i fokus denna vecka, då IAEA väntas släppa sin senaste rapport som bygger på organets pågående inspektioner av Irans kärntekniska anläggningar.

Några punkter ur denna rapport läkte ut tidigare i förra veckan. Dessa visar att iranska regimen har byggt flera nya anläggningar för urananrikning och installerat upp till 1 000 nya centrifuger.

Iranska regimens vägran att låta inspektörerna få tillträde till en militärbas utanför Teheran, Parchin, kan också ingå i rapporten.