Motståndsrörelsen

FN-chefen i Irak vilseledde invånarna i Camp Ashraf

Generalsekreterarens särskilda representant för Irak och tillika chef för FN:s Irakmission (UNAMI), Martin Kobler, beordrade sin personal att i rapporter till världsorganisationen mörklägga de fängelseliknande förhållandena i Camp Liberty.

Det avslöjar Tahar Boumedra, en tidigare tjänsteman vid FN:s Irakmission, under en intervju med den amerikanska tidningen Washington Times (WT), den 21 augusti.

”Martin Kobler ville snabbt flytta de iranska oppositionsmedlemmarna till Camp Liberty, en tidigare amerikansk militärbas nära Bagdads internationella flygplats, och sedan ut ur Irak”, sade Tahar Boumedra till Washington Times, under sin första intervju sedan han lämnade sin post i protest.

”Kobler vilseledde [FN:s] högkvarter i New York, Washington och de iranska oppositionsmedlemmarna om förhållandena i Camp Liberty i sin brådska att flytta dem från Camp Ashraf, där de varit bosatta sedan 1986”, sade Boumedra som arbetade som chef för mänskliga rättighetsfrågor vid FN:s Irakmission i Bagdad.

”Kobler bad oss ​​gå tillbaka och ta bilder på lägret och anläggningarna. Vi skulle se till att de mest tilltalande bilderna placerades i en dossier och presenterades för lägerinvånarna [invånarna i Camp Ashraf] och det diplomatiska samfundet. Vi skulle visa att ”det här är ett läger av hög standard som uppfyller flyktingarnas alla behov ”, sade Boumedra, som lämnade Irak i maj månad detta år.

”Jag fick mitt livs chock när jag besökte Camp Liberty för första gången i december”, sade Boumedra till WT och tillade, ”jag hade besökt många fängelser men denna plats var värre än ett fängelse. Irakier hade vandaliserat lägret efter att amerikanska trupper lämnat. Hög med skräp var staplade i bungalower som soldaterna hade använt till bostad. Dörrar hängde och dinglade från sina gångjärn. Fönstren var krossade och anläggningarna [i Camp Liberty] låg helt i ruiner”.

I en separat debattartikel för nyhetssidan thehill.com på onsdag berättar Tahar Boumedra själv om varför han sade upp sig från sitt uppdrag vid FN:s Irakmission. I artikeln avslöjar han bland annat hur chefen för FN:s Irakmission ignorerade irakiska regeringens systematiska kränkningar av Ashraf-invånarnas rättigheter.

”Medan världen antar att FN har upprätthållit dessa normer [för en fredlig lösning på Camp Ashraf-krisen], vet jag något annat”, skriver han och tillägger, ”även om det skulle vara svårt för många att tro, är detta en skamlig historia om att dölja sanningen och att titta åt andra hållet när vi visste att det förekom kränkningar, samarbete med lagbrytare samt försummelse av mänskliga rättigheter och humanitära skyldigheter”.

”Dessa flyktingars grundläggande rättigheter – humana levnadsvillkor, tillgång till rättsväsendet och humanitära förnödenheter inklusive medicinsk behandling för de sjuka och de sårade, frihet från hot om fysiskt våld – har kränkts upprepade gånger av den irakiska regeringen under ledning av premiärministerns kansli. Till skillnad från sin föregångare, som respekterade sitt uppdrags självständighet och integritet även om [Iraks premiärmister] Nouri al-Maliki var missnöjd, har den särskilda representanten Martin Kobler möjliggjort irakiska premiärministerns agenda genom att förfalska information som rapporterats till FN:s högsta ledning och det internationella samfundet”.

Som ansvarig för Camp Ashraf-frågor i UNAMI, stod jag inför ett allvarligt moraliskt dilemma när jag såg att mina rapporter manipulerades och censurerades. Ingen av mina förstahandsrapporter nådde någonsin FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon eller FN:s topptjänstemän i New York. Och även om jag höll tyst alltför länge, har jag nu avgått och mitt samvete kräver att jag avslöjar sanningen. Jag är beredd att vittna om dessa sanningar under ed”.

I ett pressmeddelande den 21 augusti 2012 kritiserade Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) FN:s fjäskande för den irakiska regeringen och dess passiva hållning inför Iraks förtryckande åtgärder som syftar till att göra Liberty till ett fängelse för dess invånare.

FFFI uppmanade regeringen och riksdagen att använda Sveriges starka röst i FN och EU för att trygga Ashraf- och Liberty-invånarnas grundläggande rättigheter samt deras säkerhet fram till att de har flytta till tredje länder.

FFFI uppmanade även regeringen att utöva påtryckningar på irakiska regeringen så att den tillmötesgår invånarnas humanitära krav i Liberty så som obehindrat tillgång till vatten och el på invånarnas egen bekostnad i avsikt att säkra en human levnadsstandard till dess att de flyttar till tredje länder.

Bakgrund:

Camp Ashraf, Irak, är hemvist för 3400 medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin sedan 25 år tillbaka. Efter invasionen av Irak erkände USA lägerinvånarna som skyddade personer enligt den fjärde Genèvekonventionen i juli 2004.

Ashraf-invånarna accepterade att flytta frivilligt till Camp Liberty, en tidigare amerikansk militärbas nära Bagdads internationella flygplats efter ett samförståndsavtal mellan FN och irakiska regeringen i slutet av 2011.

FN:s flyktingkommissariat som erkänt invånarna som asylsökande ska enligt avtalet bedöma lägerinvånarnas flyktingstatus när de ankom till Liberty. Detta som ett första steg för att Ashraf-invånarna ska kunna lämna Irak för tredje länder.

Hittills har över 2000 av Ashrafs 3400 invånare flyttat till Liberty trots att irakiska regeringen aldrig infriat sina löften och ständigt bryter mot villkoren i samförståndsavtalet.

Den 17 augusti 2012 meddelade Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, i ett uttalande att ”som ett tecken på välvilja kommer den sjätte konvojen av 400 Ashraf-invånare att flytta till Camp Liberty den 23 augusti”.

Invånarna i Camp Ashraf och Liberty, medlemmar av den iranska oppositionen Folkets mojahedin, har visat en mycket konstruktiv anda och stor flexibilitet sedan 2009 för att finna en lånsiktig lösning. Detta trots irakiska regeringens systematiska kränkningar av deras grundläggande rättigheter genom införandet och upprätthållandet av omänskliga restriktioner samt två blodiga attacker.