Andra nyheter

Sverige bör pressa Irak till att bemöta Ashraf-invånarnas senaste initiativ

Den 17 augusti 2012 meddelade Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, i ett uttalande att ”som ett tecken på välvilja kommer den sjätte konvojen av 400 Ashraf-invånare att flytta till Camp Liberty den 23 augusti”.

Invånarna i Camp Ashraf och Liberty, medlemmar av den iranska oppositionen Folkets mojahedin, har visat en mycket konstruktiv anda och stor flexibilitet sedan 2009 för att finna en lånsiktig lösning. Detta trots irakiska regeringens systematiska kränkningar av deras grundläggande rättigheter genom införandet och upprätthållandet av omänskliga restriktioner samt två blodiga attacker.

Ashraf-invånarnas beslutet att flytta en sjätte grupp till Liberty är ännu ett bevis på deras samarbetsvilja och ett modigt steg mot att bryta dagens farliga dödläge.

Dödläget är resultat av irakiska regeringens förtryckande åtgärder mot invånarna i Camp Ashraf och Liberty enligt en bilateral överenskommelse med iranska regimen. Det är också en direkt följd av FN:s ovanliga passivitet på plats i Irak och dess fjäskande för irakiska regeringen där man förbiser Iraks förtryckande åtgärder som syftar till att göra Liberty till ett fängelse för dess invånare.

Representanter för irakiska regeringen har under senaste veckan hotat offentligt med att ta till våld i sitt försök att stänga Camp Ashraf och tvångsförflytta dess invånare. Detta i ett försök att säkra iranska regimens stöd i en tid av inhemsk politisk turbulens i Irak och en trolig missförtroendeomröstning mot Iraks nuvarande premiärminister, Nouri al-Maliki.

Därmed är det oroväckande att även USA och EU har valt en passiv linje inför Iraks ständiga aggressioner och repressiva åtgärder mot invånarna i Ashraf och Liberty. Detta är tyvärr en konsekvens av västvärldens fortsatta tilltro på en skamlig eftergiftspolitik utifrån ständig dialog med den religiösa diktaturen i Iran i hopp om att prästerskapet ska sluta sin illvilliga medling i Irak, stoppa sitt stöd till terroristorganisationer, överge sin jakt på kärnvapen samt omfamna reformer på hemmaplan.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) prisar Ashraf-invånarnas beslut att flytta ytterligare 400 personer till Liberty och ser detta som ett stort steg i riktning mot en fredlig lösning på den humanitära katastrof som irakiska regeringen har skapat i Camp Ashraf på order av iranska regimen.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar därför regeringen och riksdagen att använda Sveriges starka röst i FN, EU och andra internationella union för att:

  • trygga Ashraf- och Liberty-invånarnas grundläggande rättigheter och deras säkerhet fram till att de har flytta till tredje länder;
  • utöva påtryckningar på irakiska regeringen så att Irak tillmötesgår invånarnas humanitära krav i Liberty så som obehindrat tillgång till vatten och el på invånarnas egen bekostnad i avsikt att säkra en human levnadsstandard till dess att de flyttar till tredje länder;

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar även regeringen att ta emot en del av de invånare i Liberty som har fått sin flyktingstatus bekräftade av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) i ett försök att säkra den fredliga lösningen som nu är inom räckhåll.

Regeringen bör dessutom stödja Europaparlamentets skriftliga förklaring av den 25 november 2010 om Ashraflägret som undertecknats av en majoritet av Europaparlamentariker (401 ledamöter) och uppmana EU:s utrikespolitiske chef, Catherine Ashton att förmå USA att följa EU:s exempel och stryka iranska oppositionen Folkets mojahedin från sin lista över utländska terroristorganisationer (FTO-lista).

Den första juni 2012 beordrade en appellationsdomstolen USA:s utrikesminister Hillary Clinton att inom fyra månader besluta om Folkets mojahedin ska tas bort från USA:s FTO-lista.

Appellationsdomstolen för District of Columbia Circuit slog fast i sin dom att om utrikesministern inte har fattat sitt beslut inom fyra månader kommer domstolen själv att agera och häva Folkets mojahedins terroristbenämning.

Bakgrund:

Camp Ashraf, Irak, är hemvist för 3400 medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin sedan 25 år tillbaka. Efter invasionen av Irak erkände USA lägerinvånarna som skyddade personer enligt den fjärde Genèvekonventionen i juli 2004.

Ashraf-invånarna accepterade att flytta frivilligt till Camp Liberty, en tidigare amerikansk militärbas nära Bagdads internationella flygplats efter ett samförståndsavtal mellan FN och irakiska regeringen i slutet av 2011.

FN:s flyktingkommissariat som erkänt invånarna som asylsökande ska enligt avtalet bedöma lägerinvånarnas flyktingstatus när de kom till Liberty. Detta som ett första steg för att Ashraf-invånarna ska kunna lämna Irak för tredje länder.

Hittills har över 2000 av Ashrafs 3400 invånare flyttat till Liberty trots att irakiska regeringen aldrig infriat sina löften och ständigt bryter mot villkoren i samförståndsavtalet.