Mänskliga Rättigheter

Fem avrättade i Iran

Prästerskapsregim hängdes fem fångar i början av fastemånaden Ramadan. Tre av dem avrättades i ett fängelse i staden Isfahan i centrala Iran en fånge i den sydvästliga Shiraz , och en i staden Ilami i västra Iran.

Därmed uppgår antalet avrättningar till minst 225 sedan början av året 2012.

Prästerskapets regim i avsaknad av förmåga att ta itu med ökande offentliga ilska, särskilt när dess huvudsakliga allierade, diktaturen i Syrien håller på att  kollapsa, har tillgripit ökat förtryck och brutala dödsstraff. Mord, våldtäkt och narkotikahandel är några av de brott som bestraffas med döden i Iran

FFFI uppmanar regeringen, internationella människorättsorganisationer samt FN:s råd för mänskliga rättigheter för att ta till kraftiga åtgärder för att stoppa avrättningarna i Iran.