Andra nyheter

USA bör använda politiska och diplomatiska förmåga, inte hot

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, skickade ett brev till USA:s utrikesminister Hillary Clinton på söndagen och uppmanade amerikanska utrikesdepartement att inte använda ansvarslösa repliker och istället utnyttja sin politiska och diplomatiska kraft i Irak för att tvinga den irakiska regeringen att uppfylla sina skyldigheter och tillmötesgå Camp Ashraf- och Liberty-invånarnas grundläggande humanitära behov i enlighet med det samförståndsavtal (MOU) som landet undertecknade med FN.

läs FFFI:s brev till Hillary Clinton …