Ekonomi

USA ”granskar” FN-organ över IT-leveranser till Iran

USA sade på onsdagen att det granskar handel mellan ett FN-organ  och länder som Iran som är föremål för olika sanktioner, efter att dokument visade att FN-organet, World Intellectual Property Organization (WIPO), hade levererat  IT-utrustning till den Islamiska republiken, rapporterar Reuters idag den fjärde juli från Genève.

Korrespondens från augusti 2010 mellan det Genèvebaserade FN-organet WIPO, med 185 medlemsstater däribland Iran, och det iranska organ som ansvarar för immaterialrätt vilka Reuters har fått ta del av genom en källa nära WIPO visar enligt nyhetsbyrån att FN-organet har sänt IT-utrustning till iranska myndigheter.

FN-sanktioner som antogs under 2008 i avsikt att hejda utvecklingen av prästerskapets omtvistade kärnenergiprogram förbjuder leverans, försäljning eller överföring av olika material och teknik.

”Vi har gjort flera förfrågningar hos WIPO:s sekretariat och begärt att få se alla  relaterade dokument. Vi har fått dokument till flera projekt och är i färd med att granska dem”, säger David Kennedy, talesman för USA:s FN-mission  i Genève.

”Vi arbetar med likasinnade länder för att uppmana (WIPO:s) generaldirektör Francis Gurry att genomföra en oberoende, extern utredning av tidigare WIPO-projekt i länder som står under sanktioner från FN:s säkerhetsråd”, tillade han.

WIPO:s personalförening har även klagat internt på att organisationens bistånd till Nordkorea kan bryta mot två resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

I ett brev till chefen för WIPO:s inspektionsenhet, skriver personalföreningen att WIPO:s hjälp med ett ”kontrollerat intranät” för Nordkorea  reste etiska farhågor eftersom det inte skulle vara nödvändigt om Nordkorea lät sina medborgare få tillgång till internet.

Gurry, en australiensisk som ansvarat över organet sedan 2008, berättade för Reuters att WIPO hade skickat en del utrustning till länder under sanktioner som Nordkorea, men förnekade att dessa leveranser skulle bryta mot FN-sanktioner.

”Vi har ett program för att förbättra kontorseffektivitet vid upphandling av patent och varumärken samt andra immateriella rättigheter … som vi gör i över 80 länder runtom i världen. En del av detta program omfattar hjälp med mjukvara och mycket begränsat hjälp med hårdvara”, sade Gurry till Reuters på tisdagen.

”Det är vår mycket starka övertygelse att dessa inte bryter mot några FN-sanktioner”, tillade han.

Andra intern dokument från WIPO visade att hårdvaruleveranser till Iran värderades till cirka 50.000 schweiziska francs (ca 360 000 kronor), rapporterar Reuters.

WIPO är rätt ovanligt bland FN-organ eftersom det själv genererar runt 90 procent av sin årliga budget och är inte så beroende av medlemsstaterna.

Den har en årsinkomst på över 300 miljoner schweiziska franc (2,1 miljarder kronor), enligt dess hemsida.

”Vi kommer att vända oss till FN:s sanktionskommitté med våra arbetsplaner för alla länder som omfattas av sanktioner”, sade Gurry till Reuters.