Mänskliga Rättigheter

Iranier tar rättvisan i egna händer

I en folklig ”tribunal” i Amnestys lokaler i London ställs iranska regimen till svars för sina grova brott mot mänskligheten med start måndagen den 18 juni 2012.

Sommaren 1988 massavrättades mellan 4000 och 30000 politiska fångar. Huvudsakligt mål för denna grymma handling var medlemmar av Folkets Mojahedin (PMOI) men även politiska fångar från kommunistpartiet och andra regimkritiska grupper blev avrättade.

Någon ordentlig utredning för att ställa de ansvariga inför rätta har inte gjorts sedan brotten ägde rum. En grupp exiliranier, varav flera svensk-iranier, tar därför rättvisan i egna händer.

I den symboliska rättegången i London ska anhöriga och överlevande vittna om dessa övergrepp.