Motståndsrörelsen

Domstol i USA ger amerikanska UD 4 månader att ta häva terrorstämpeln på PMOI

En amerikansk appellationsdomstol beordrade på fredagen USA:s utrikesminister Hillary Clinton att inom fyra månader fatta ett beslut om att ta bort eller behålla den iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin på USA:s lista över utländska terroristorganisationer.

Den tre domarpanelen vid amerikanska appellationsdomstolen för District of Columbia Circuit fastställde i sin dom att om utrikesministern Hillary Clinton inte har fattat ett beslut inom fyra månader, kommer domstolen själv att häva Folkets mojahedins terroristbenämning.

Domstolen utfärdade en enhällig dom till Folkets mojahedins fördel, men avvisade organisationens begäran om en 30-dagars tidsfrist.

Amerikanka utrikesdepartementet förde upp Folkets mojahedin (PMOI/MEK) på USA:s lista över utländska terroristorganisationer i 1997 som en del i försöken att öppna upp dialog med den då nyvalda iranska presidenten, Khatami som ansågs vara en ”reformist”.

”Vi tror att utrikesministerns dröjsmål med att agera på PMOI:s ansökan om ett borttagande är flagrant”, sade domstolen i sin dom på fredagen.

”Genom att underlåta att fatta ett slutligt beslut om PMOI: s ansökan, kan utrikesministern bibehålla PMOI:s benämning och samtidigt hindra PMOI från att söka rättslig prövning”, tillade domstolen vidare.

Domstolen avstod dock från att omedelbart häva terroristbenämningen med hänsyn till USA:s  ”nationella säkerhet och utrikespolitiska angelägenheter”.

Iranska nationella motståndsrådets valda president Maryam Rajavi välkomnade domstolens beslut och sade i ett uttalande på fredagen att domen”visade att bevarande av terroristbenämningen på Folkets mojahedin är helt illegitimt och olagligt, och styrs av dolda politiska motiv”.

Hon beskrev domen som en seger för rättvisan och iranska folkets legitima motståndsrörelse.