Nukleärt

G8 varnar Iran att avveckla sitt kärnvapenprogram

G8 riktar en stark varning mot Iran och uppmanade landet avveckla sitt kärnvapenprogram.

 Iran måste uppfylla sina åtagande i det som kallas ”icke spridningsavtalet”, NPT. Enligt det får inte landet hysa några planer ens på att framställa atomvapen.

”Vi är fortsatt eniga i vår djupa oro över Irans kärnvapenprogram” sade G8-ledarna i ett uttalande som sammanfattar resultatet av deras möte i Camp David på landsbygden Maryland.

”Vi är alla fast beslutna att fortsätta med den strategin av sanktioner i kombination med diplomatiska diskussioner” sade Obama till journalister. ”vår förhoppning är att vi kan lösa den här frågan på ett fredligt sätt som respekterar Irans suveränitet och sina rättigheter i det internationella samfundet, men också erkänner sitt ansvar”, sade han.

Camp David mötet kom fyra dagar innan nästa omgång av Irans samtal, som ska hållas i Bagdad.Västländerna osäkra på huruvida den iranska delegationen vill få igenom en överenskommelse som försäkrar det internationella samfundet att landets atomenergiprogram är fredligt. Det rapporterade Financial Times på fredagen med hänvisning till europeiska diplomatkällor.