Engagemang

Exiliranier hedrar offren för Iraks dödliga attack mot Camp Ashraf

Cirka 100 exiliranier och sympatisörer av den iranska motståndsrörelsen, Folkets mojahedin deltog i en manifestation utanför den amerikanska ambassaden på lördagen, den 7 april 2012, för att visa sitt stöd för iranska oppositionsmedlemmar i Camp Ashraf och Camp Liberty samt för att uppmana amerikanska regeringen att ta sitt ansvar och säkerställa deras rättigheter och säkerhet.

Deltagarna högtidlighöll även minnet av de 36 Ashraf-invånare som föll offer för irakiska styrkors dödliga räd mot deras hem i Camp Ashraf, den 8 april 2011, där försvarslösa invånare attackerades med tungt beväpnade styrkor och pansarfordon.

Attacken för ett år sedan fördömdes av internationella samfundet bland annat FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, som beskrev antalet dödsoffer som oacceptabel och krävde en oberoende, genomgripande och öppen undersökning av attacken.

Navi Pillay sade i sitt uttalande en vecka efter attacken att de som finnes ansvariga efter undersökningen måste ställas inför rätta och svara för sina brott.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter tillade i sitt uttalande att ”alla fruktade för en tragedi som denna under lång tid. Jag är väl medveten om att detta är en omtvistad grupp, med en komplicerad historia, men att överlämna dem i Camp Ashraf är inte en lösning. Tydligen, eftersom de inte kan gå tillbaka till Iran, och är i fara i Irak, är en flytt till ett tredje land den mest troliga lösningen. Jag uppmanar regeringarna att vidta nödvändiga, praktiska och generösa åtgärder för att lösa vad som är en ohållbar situation”.

Ett år efter attacken har irakiska rättsväsendet inte genomfört någon oberoende utredning och ingen inom militären har ställts till svars för den brutala räden. Detta har lett till att en spansk domstol utvidgat en tidigare undersökning av attacker mot invånarna i Camp Ashraf till att inkludera även denna attack.

Den spanska domstolen har under lagen om universal jurisdiktion kallat in den nuvarande irakiska premiärministern, Nouri al-Maliki och tre andra irakiska befälhavare för att svara på möjliga anklagelser om brott mot mänskligheten. Detta mot bakgrund av Ashraf-invånarnas status som skyddade personer under fjärde Genevekonventionen, vilket understryker deras status som ”oberoende” civila fast i en krigssituation.

Irakiska regeringen har hittills vägrat samarbeta med domstolen och avfärdar undersökningen som en ”uppenbar” inblandning i Iraks interna angelägenheter.