Ekonomi

Obama undantar Japan och 10 EU-länder från Iran-sanktionslagen

Obama-administrationen undantar på tisdagen Japan och 10 europeiska länder från bitande amerikanska sanktioner ämnad att straffa länder som fortsätter att köpa olja från iranska regimen, rapporterar bland andra New York Times (NYT) från Washington den 20 mars 2012.

USA:s kongress mandaterade nya hårdare sanktioner mot Iran förra året i syfte att öka den ekonomiska pressen för att stoppa regimens misstänkta kärntekniska program. Men kongressens hårdare straffåtgärder försatte Obama-administrationen i en svår situation eftersom tillämpningen av den nya sanktionslagen mot Iran riskerade att straffa några av USA:s närmaste allierade.

USA:s utrikesminister Hillary Clinton utnyttjade istället en skrivning i lagen vilken gjorde undantag för de länder som avsevärt minskade sin oljeförsörjning från Iran.

Listan över de länder som får ett undantag kungjordes av Hillary Clinton i ett uttalande på tisdagen. De undantagna länderna är alla nära allierade till USA och omfattar Japan, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Japan, Nederländerna, Polen, Spanien och Storbritannien.

USA:s utrikesminister motiverade beslutet med att alla dessa länder hade tagit tuffa beslut för att begränsa sin oljeförsäljning. ”De åtgärderna som dessa länder har vidtagit var inte enkla”,  sade Clinton i uttalandet. ”De var tvungna att tänka om sina energibehov vid en kritisk tidpunkt för världsekonomin och snabbt börjar hitta alternativ till iransk olja, vilket dem hade varit beroende av för sina energibehov”.

Clinton sade att Japans minskningar sedan lagen trädde i kraft ”var speciellt anmärkningsvärda med tanke på den extraordinära energiutmaningen och andra utmaningar som landet har stått inför under det senaste året”.

Clinton beskriver länderna som ”en första grupp” i sitt uttalande, vilket tyder på att listan kan komma att utökas med fler länder i framtiden.

Utöver Japan importerar Kina, Indien och Sydkorea tillsammans mer än 60 procent av Irans olja. Högt uppsatta tjänstemän inom Obama-administration har drivit på länderna för att få dem att minska denna import. Det är oklart om dessa länder kommer också att få undantag från sanktionerna som skulle förbjuda finansiella transaktioner med amerikanska företag och myndigheter.

EU i sin helhet beslutade att införa ett oljeembargo mot Iran i januari 2012, ett totalförbud som träder i kraft första juli i år. Men redan nu är det förbjudet för EU:s medlemsländer att göra nya inköp från Iran efter beslut av EU-ländernas utrikesministrar under ministermötet i januari.

Den lagskrivning som tillåter undantag, definierar inte direkt vilka ”betydande minskningar” som krävs för att kvalificera länderna för ett undantag. Detta ger Obama-administrationen ett stort utrymme att manövrera.

Clinton hävdade att raden av många amerikanska och internationella sanktioner mot Iran över dess kärntekniska program har lyckats ”hålla betydande press på den iranska regimen för att ändra sin kurs”.