Iranier i Sverige

Iransk barnboksförfattare ska utvisas, fängelsedom väntar

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran har skickat följande som ett uttalande till Migrationsverkets presstjänst via deras hemsida:

Migrationsverket planerar att utvisa den iranske barnboksförfattaren Mohammad Sadegh Razmdoost när hans ärende lämnades över till polisen på onsdagen som därmed kan hämta honom och verkställa utvisningen när som helst.

Razmdoost har sökt politisk asyl i Sverige men fått avslag i flera instanser trots att han har en fängelsedom på sju år som väntar om han utvisas till Iran. Utvisningen sköts upp tillfälligt i förra veckan men Migrationsverket bestämde sig för att avslå Mohammad Sadegh Razmdoosts ansökan om uppehållstillstånd. Han fängslades mellan den 1-8 augusti 2009 och dömdes till ”yrkesförbud” i 10 år efter att han gripits vid en demonstration.

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran ansluter sig till Svenska PENs och Svenska Författarförbundets sektion för barn- och ungdomslitteraturs protest mot utvisningen av Mohammad Sadegh Razmdoost.

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran kräver att Migrationsverket omedelbart stoppar  utvisningen och låter Mohammad Sadegh Razmdoost stanna i Sverige i enlighet med den grundläggande rättigheten att få skydd mot förföljelse och förtryck.

Förenade Föreningar för ett fritt Iran är starkt kritik mot den svenska regeringen och migrationsverkets gällande behandlings av iranska asylsökande i allmänhet. Den svenska regeringen har vid upprepade tillfällen slagit fast att Sverige som land vill vara ett föredöme då det gäller att ge skydd till dissidenter som förföljs för att ha utnyttjat den yttrandefrihet som i FN-deklarationen utnämns till en av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Förenade Föreningar för ett fritt Iran, anser att migrationsverkets beslut gällande iranska asylsökande under den senaste tiden bryter mot allt vad humanitet heter, och strider mot av Sverige antagna konventioner om de mänskliga rättigheterna samt rätten till att fritt kunna uttrycka sin åsikt och sträva efter lycka.

Migrationsdomstolen dömer en människa att gå en uppenbar tragedi till mötes i ett beslut som inte är förankrad i den verklighet som råder i prästerskapets Iran. EU slog nyligen fast att situationen för mänskliga rättigheter i Iran har förvärrats samt att kränkningar av dessa har intensifierats under de senaste åren, speciellt efter 2009 års omdiskuterade presidentval.