Mänskliga Rättigheter

Regimen: FN:s MR-rapport om Iran baserad på uttalanden av terrorister

Teheran säger att en FN:s människorättsexpert med uppdrag att undersöka situationen i Iran har tagit fram en rapport baserad på uttalanden från ”terrorister”, rapporterar Associated Press (AP) från Teheran.

Talesmannen för iranska regimens utrikesdepartement, Ramin Mehmanparast, reagerade på tisdagen mot en rapport från FN:s särskilda MR-rapportör, Ahmed Shaheed, som hävdar att det finns ”en slående spår av kränkningar” i den islamiska republiken, skriver AP.

Shaheed citerade gripande av journalister, hårda domar för människorättsadvokater, och grymma straffmetoder i den rapport som han presenterade på måndagen till FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

Termen ”terrorist” används av iranska regimen i hänvisning till Folkets mojahedin, en beskrivning som syftar till att smäda den viktigaste och mest organiserade iranska oppositionsgruppen mot prästerskapets envälde.

Regimen vägrar att släppa in FN:s särskilda rapportör, Ahmad Shaheed, in i landet trots att den hävdar att hans rapport är baserade på falska uttalande. Samtidigt har Ahmad Shaheed träffat flera iranska NGO däribland kvinnoorganisationer som påstått att situationen för kvinnorna i Iran har förbättrats under de senaste 30 åren, vilket FN:s särskilda rapportör också tar upp i sin rapport.

Som en direkt konsekvens av eftergiftspolitiken och som en gest av välvilja gentemot prästerskapet i syfte att få igång en dialog, fördes Folkets mojahedin upp på den amerikanska listan över utländska terroristorganisationer (FTO-lista) av Bill Clinton administrationen 1997. Det samma gjorde Storbritannien och EU i 2000-2001.

Men efter flera konsekutiva domstolssegrar i Storbritannien, Frankrike och EU togs organisationen bort från Storbritanniens och följaktligen EU:s terrorlista.

Folkets mojahedin vann ännu en seger i den förra veckan i sin strävan att få bort sitt namn från USA:s FTO-lista. En tremanna domarpanel vid en amerikansk federal domstol avkunnade i en dom att gruppen har rätt att kräva en snabb prövning av sin  ansökan att bli borttagen från USA:s FTO-lista. Detta efter nästan två års försening av USA:s utrikesdepartament att genomföra en tidigare dom från juli 2010 från samma domstol om att besvara på Folkets mojahedins prövning.

USA:s utrikesdepartament har nu fram till den 26 mars att besvara på Folkets Mojahedins ansökan om att bli borttagen från USA:s lista.