Mänskliga Rättigheter

Stoppa offentliga avrättningar i Iran

Fem medlemmar av den arabiska minoriteten, Ahwazi, i Iran, varav tre bröder, deras kusin och en annan man löper en överhängande risk att avrättas offentligt efter att prästerskapets ”högsta domstol” bekräftade deras dödsdomar, skriver Amnesty International (AI) i en Urgent Action-kampanj (Skyndsam Åtgärd-kampanj) på torsdagen, åttonde mars.

Dödsdomarna kan syfta till att avskräcka Ahwazi-minoriteten i Iran från att demonstrera den 15 april, årsdagen av protester hölls i 2005.

De tre bröderna, Abd al-Rahman Heidari, Taha Heidari, Jamshid Heidari och deras kusin Mansour Heidari samt Amir Muawi (eller Mo’avi) greps i april 2011 i Ahvaz, under oroligheterna som ägde rum i  Irans sydvästra provins, Khuzestan. Deras familjer har inte informerats om var de arresterade befinner sig alltsedan gripandet i april förra året.

Den femte mars 2012 eller dagarna innan informerade Irans ministerium för underrättelse och säkerhet deras familjer om att Högsta domstolen hade bekräftat  dödsdomarna mot de fem männen, efter att de dömdes för mordet på åtminstone en individ, som sägs vara en polistjänsteman, den 15 april 2011.

Ministeriet berättade även för männens anhöriga att de fem skulle avrättas offentligt ”under de närmaste dagarna”.

Det är oklart när männens första rättegång ägde rum eller om dem hade någon juridiskt ombud. ”Erkännanden” framtvingade genom tvång godtas oftast som bevis i domstolar i Iran, understyrker Amnesty i sin kampanj för att rädda livet på de fem männen.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran dömer ut iranska regimens s.k. rättsväsende och fördömer starkt regimens utnyttjande av rättssystemet i landet och dödsdomar som verktyg för att kväsa folkliga protester mot prästerskapets envälde.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran fördömer även iranska regimens systematiska kränkningar av Irans etniska och religiösa minoriteter.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran uppmanar regeringen samt människorättsaktivister och organisationer i Sverige att agera omedelbart och kraftfullt för att stoppa godtyckliga avrättningar i Iran, i synnerhet de stundande avrättningarna av Abd al-Rahman Heidari, Taha Heidari, Jamshid Heidari, Mansour Heidari och Amir Muawi (eller Mo’avi).