Andra nyheter, Pressmeddelande

FFFI fördömer starkt att Carl Bildt bjudit in Irans biträdande utrikesminister

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) fördömde starkt att utrikesminister Bildt bjudit in Irans biträdande utrikesminister, Aliasghar Khaji, i ett pressmeddelande på fredagen, nionde mars 2012 (för att läsa hela pressmeddelandet, klicka på länken)

SvD.se rapporterade den 6 mars 2012 om ett besök i Stockholm av Irans biträdande utrikesminister, Aliasghar Khaji, på inbjudan av utrikesminister Carl Bildt.

FFFI skickade även pressmeddelandet till utrikesministerns pressekreterare på fredagen och hoppas på svar från utrikesministern kring detta beslut som får anses både illa timat och provocerande, säger FFFI:s sekreterare, Massud Kiani.

FFFI skrev att utrikesminister Bildt välkomnar en företrädare för den iranska regimen i en tid då det internationella trycket på prästerskapet ökar och regimen står alltmer isolerad. Detta så mycket mera som Irans utrikesminister, Ali Akbar Salehi, är uppförd på EU:s sanktionslista och alltså belagd med reseförbud till Europa.

Pressmeddelandet framhöll att genom att bjuda in en officiell företrädare för en barbarisk och medeltida regim riskerar utrikesminister Bildt att ge överflödig legitimitet och erkänsla åt en hård förtryckarregim som ignorerar grundläggande mänskliga rättigheter. Det är en skamlig politisk linje från Bildts sida som rimmar illa med en av den svenska utrikespolitikens fundamentala principer. I sitt pressmeddelande underströk Förenade Föreningar för ett Fritt Iran följande:

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran,

–        erinrar om att de som idag skakar hand med prästerskapets regim och dess företrädare kan komma att hållas ansvariga för delaktighet i fruktansvärda kränkningar av mänskliga rättigheter;

–        uppmanar utrikesminister Carl Bildt bestämt att överge sin allmänt destruktiva politik gentemot Iran, då hans nuvarande linje endast undergräver och motarbetar de internationella sanktionerna mot den iranska regimen;

–        kräver av utrikesminister Carl Bildt att han visavi Iran – i stället för att agera som en affärsinriktad företagsledare – agerar som den ansvarsfulla politiska ledare han vid sällsynta tillfällen visat att han kan vara;

–        påminner utrikesminister Carl Bildt och regeringen om att den enda hållbara lösningen på dagens Irankris – i en strävan efter att trygga ett kärnvapenfritt Iran och ett stabilare Mellanöstern – är en demokratisk förändring av Iran genom det iranska folket och dess legitima och rättmätiga motståndsrörelse.

Problemet i Iran är hela det korrumperade systemet med en religiös envåldshärskare som går under namnet Velayat-e faqih. Detta är med andra ord ett systemfel som inte går att åtgärda genom reformer. Den unga generationen i Iran förtjänar en bättre framtid än ett ohållbart lapptäcke av just sådana s k politiska reformer.