Iranier i Sverige

Sverige utvisar iransk bloggare till en trolig död

Den politiska aktivisten och en av de mest kända iranska bloggarna Ali Azari hotas av utvisning från Sverige  trots dödshot från regimen i Teheran.

FFFI, anser att migrationsverkets beslut bryter  mot allt vad humanitet heter, och strider mot av Sverige antagna konventioner om de mänskliga rättigheterna samt rätten till att fritt kunna uttrycka sin åsikt och sträva efter lycka. Migrationsdomstolen har dömt en ung människa att gå en uppenbar tragedi till mötes.

I dag väntarAli Azari, 28, på avvisning instängd på Migrationsverkets förvar i Kållered. Han har fått besked om att planet ska gå på fredag vid 13-tiden.

Han kom till Sverige för tre år sedan och har främst varit aktiv på sociala medier som Facebook. Han har också en egen blogg, som följs av hundratusentals iranier.

– Mitt brott är att jag kritiserat landets högsta politiska och religiösa ledare. Jag beskrivs som ett hot mot landets säkerhet, säger Ali Azari till GP.

Han förklarar att denna typ av kritik brukar tystas med avrättning av den iranska regimen. Särskilt allvarligt ser man på hans protester mot den religiösa makteliten.

Han har överklagat Migrationsverkets beslut till Europadomstolen med hjälp av en advokat i Nederländerna ochhoppas att något ska hända som kan få de svenska myndigheterna att i sista stund ändra sig.

Han har starkt stöd av den internationella organisationen Mission Free Iran, vars syfte är att befria politiska fångar och hjälpa aktivister. På dess hemsida uppmanas till protester mot utvisningen av Ali Azari.

– Det råder ingen tvekan om att Ali har en välgrundad fruktan för sitt liv, säger advokat Anders Endsjö, som på torsdagsförmiddagen besökte sin klient i förvaret i Kållered.

Han har begärt förnyad prövning av fallet, men fått avslag av Migrationsöverdomstolen. I beslutet från 19 maj 2010 hävdar Migrationsverkets handläggare att hotbilden mot Ali Azari är starkt överdriven och avslår därför hans ansökan om uppehållstillstånd.

I dag vill ingen vid Migrationsverket kommentera det enskilda fallet, men i riktlinjer från november förra året konstateras att bevakningen av iranska medborgare som är politiskt aktiva utanför hemlandet har ökat. Framförallt via sociala medier.

”Migrationsöverdomstolen har i höstas slagit fast att även om man bedrivit politisk opposition mot den iranska regimen från Sverige har man inte per automatik rätt till skydd i Sverige,” skriver Mikael Ribbenvik, rättschef Migrationsverket, i aftonbladet av den 7:e mars 2012.

– Vi känner till att den iranska regimen bedriver underrättelseverksamhet i Sverige. Enligt en dom från i höstas måste iranska medborgares politiska aktiviteter i Sverige beaktas vid vår prövning, säger Carl Bexelius, stabsjurist vid Migrationsverket.

Han betonar att Iran har förvärrats sedan presidentvalet 2009 och regimen har ytterligare skärpt tonen mot oppositionella. Men det görs fortfarande en individuell prövning av varje fall. Förra året fick omkring en tredjedel av alla iranier som sökte asyl i Sverige lov att stanna.

Enligt Amnesty international har situationen i Iran förvärrats den senaste tiden. I en aktuell rapport rapporteras om flera tillslag mot internet som av regimen ses som ett allvarligt hot. En särskild ”internetpolis” ska ha inrättats.

Läs mer om Ali Azari på Mission Free Irans hemsida: http://missionfreeiran.org/2012/03/07/ali-azari-balsi-no-deport/