Motståndsrörelsen

Seger för PMOI i amerikansk domstol

Den iranska motståndsrörelsen vann en seger i en amerikansk federal domstol denna vecka, när en panel med tre domare avkunnade i en dom på tisdagen att gruppen har rätt att kräva en snabb utfrågning om ansökan om att gruppen ska tas bort från USA lista över terroristorganisationer – efter nästan två års försening av Statsdepartament.

Domarna gav den federala regeringen fram till 26 mars att svara på Folkets Mujahedin (PMOI), som fördes i USA:s FOT listan under president Bill Clintons tid när han försökte öppna samtal med den teokratiska iranska regimen 1997.

”Det är verkligen en positiv utveckling”, säger Ali Safavi, vd för ”Near East Policy Research” i norra Virginia och en anhängare av PMOI.

Amerikanska appellationsdomstolen i delstaten Columbia har erkänt att 3300 medlemmar och anhängare av PMOI står inför en livshotande situation i Camp Ashraf i Irak, där de har varit baserade sedan 1980-talet, sade Safavi.

Den irakiska regeringen har bestämt att driva iranierna ut ur landet i slutet av april, men ingen annan nation kommer att acceptera dem som flyktingar, eftersom PMOI är på den amerikanska terror- listan.

Irakiska säkerhetsstyrkor har attackerat lägrets obeväpnade invånare två gånger, 11 i juli 2009 och 34 i april 201, där minst 45 av invånarna dödes.

Justitiedepartementet, som representerar utrikesminister Hillary Rodham Clinton, hävdade att domstolen bör neka PMOI: s begäran om en stämning av ”Mandamus”, en rättslig manöver som ber en domstol att driva genom en tidigare dom.

Columbias appellationsdomstol beslutade i en dom 2010 att gruppens rättssäkerhet har kränkts och den dåvarande utrikesminister Condoleezza Rice beslut saknade bevis när hon avslog gruppens begäran om att tas bort från listan.

Domstolen gav Obama-administrationen 180 dagar för att granska PMOI-status som har avstått från sin väpnade kamp mot Iran sedan 2003 efter att gruppen gick i avtal med amerikanska styrkor, att lämna sina vapen och mot få skydd istället.

Nästan två år efter domen argumenterar regeringen fortfarande för att de behöver mer tid att överväga om gruppen uppfyller kraven för att tas bort från listas som en terroristgrupp.

Justitiedepartementet advokat Douglas N. Letter sade i sitt svar på PMOI fall att utrikesdepartementet måste se över ”mycket sekretessbelagd information och expertgranska materialet.”

Han hävdade att ett beslut om PMOI: s status skulle tas av högt uppsatta tjänstemän på statsdepartamentet och justitiedepartement.

PMOI advokat Viet Dinh, en före detta justitiedepartementet advokat, klagade på ”obefogade och orimliga” dröjsmål av utrikesdepartementet.

”Medan utrikesdepartamentet avslår PMOI:s begäran att återkalla terroriststämpeln, står  Ashraf- invånarna inför ett fortsatt hot om dödligt våld från irakiska styrkor, och andra länder är ovilliga att acceptera dem för vidarebosättning så länge PMOI kvar på listan, sade ” Dinh.