Motståndsrörelsen

PMOI föreslår flytt till Jordanien som en hållbar fredlig lösning

Iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin (PMOI), med hemvist i Camp Ashraf i östra Irak sedan 25 år tillbaka föreslog på lördagen att flytta tillfälligt till ett gränsområde mellan Irak och Jordanien i stället för Camp Liberty som är i närheten av Bagdads internationella flygplats.

Irakiska regeringen planerar att stänga Camp Ashraf, hemvist för mer än 3000 medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets Mojahedin, enligt en bilateral överenskommelse med den iranska regimen vars existens offentliggjordes i februari 2009.

Tidsfristen var slutet av 2011 men FN:s Irakmission och irakiska regeringen undertecknade ett samförståndsavtal den 25 december där Ashraf-invånarna erbjöds att tillfälligt flytta till Camp Liberty, en tidigare bas för amerikanska soldater, innan de fick lämna Irak för tredje länder. Samtidigt sköts tidsfristen för att stänga Camp Ashraf upp med sex månader.

Den irakiska premiärministern, Nouri al-Maliki har signalerat att hans regering är beredd att med alla möjliga medel tvinga fram en stängning av Camp Ashraf vid den nya tidsfristen, trots att invånarna åtnjuter statusen Skyddade Personer enligt fjärde Genèvekonventionen och erkänns som asylsökande av FN:s flyktingkommissariat.

Folkets mojahedin söker samtidigt ett avlägsnande från den amerikanska listan över utländska terroristorganisationer (FTO), en benämning som irakiska regeringen utnyttjar för att kränka Ashraf-invånarnas rättigheter och rättfärdiga våldsanvändningen mot dem.

USA fortsätter att inkludera Folkets mojahedin på sin FTO-lista trots att en federal appellationsdomstol krävde i ett beslut juli 2010, att det amerikanska utrikesdepartementet ska omvärdera benämningen då gruppens rättssäkerhet har kränkts. Domstolen rekommenderade samtidigt att gruppen bör tas bort från FTO-listan.

USA:s utrikesminister Hillary Clinton föreslog i förra veckans utfrågning i representanthusets utrikeskommitté att Folkets mojahedins förmåga att samarbeta för en framgångsrik och fredlig förflyttningsprocess till Camp Liberty kommer att påverka utrikesdepartementets utvärdering av gruppen.

Hon tillade att USA kommer att bidra till att säkerställa säkerhet och skydd för Ashraf-invånarna när de flyttas till Camp Liberty.

Folkets mojahedin har i enlighet med avsiktsförklaringen flyttat en första grupp om 400 personer från Camp Ashraf till Liberty lördagen den 18 februari.

Men gruppen har i flera uttalande under den senaste tiden påpekat att ”minsta garantier” såsom avlägsnande av irakiska beväpnade styrkor från sju utposteringar inne i Camp Liberty, obehindrad tillgång till sjukvård och medicinsk behandling, fri rörlighet samt medtagande av fordon och annan rörlig egendom till Camp Liberty, måste uppfyllas.

Hittills ”är ingen av minigarantierna uppfyllda”, sade Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, i uttalandet. Just nu står Ashraf-invånarna endast inför två val ”att bli massakrerade och dödad i Camp Ashraf eller acceptera ett gradvis dödande på ett läger som går under namnet  Liberty under direkt insyn av FN”, hävdade hon vidare.

Om Ashraf-invånarnas minsta säkerhet inte kan garanteras i Irak då är lägrets invånare beredda att flytta temporärt till ett gränsområde mellan Irak och Jordanien. Ett område där det en gång inrättades en tältstad för irakiska asylsökande i samband med Irakkriget 2003, sade Maryam Rajavi i uttalandet.

Om irakiska regeringen tillåter kommer flytten att ske i mars månad under överinseende av Röda Korset och FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Invånarna kommer att stå för kostnaderna samtidigt som deras fasta egendomar i Camp Ashraf säljs under insyn av FN och USA:s ambassad i Irak, sade Rajavi och tillade, ingen kommer inte att lämna platsen innan en vidarebosättning till tredje länder har ordnats.