Ekonomi

Iran vill sälja olja mot Guld

Iran är redo at sälja olja i utbyte mot guld istället för dollar som betalning, rapporerar statliga nyhetsbyrå IRNA på onsdag.

Åtgärden ses som en lösning efter att USA:s och EU:s sanktioner mot Irans centralbank i januari har gjort det svårt för köpare att betala med dollar i utbetalningar till iranska banker

Iranska centralbankens chef, Mahmoud Bahmani, har sagt att landet skulle acceptera betalning i guld ”utan förbehåll”.

EU-länderna har den 23 jan. beslutat att införa ett oljeembargo mot Iran. Importförbudet ska fullt ut vara implementerat den 1 juli 2012.

Men Kina, den största köparen av iransk olja, har sagt att det kommer att fortsätta oljeimporten från Iran.

Iran har världens tredje största oljereserver. Råolja handlas främst i amerikanska dollar, men Iran accepterar betalningar i andra valutor.

I en separat aktion säger  Noor Islamic Bank i Dubai att avstår från samarbete med iranska finansiella institutioner. Beslutet fattades förmodligen under påtryckningar från USA.