Motståndsrörelsen

Iransk opposition: Obama-administrationen ignorerar domstolsbeslut

Den iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin, ber en federal appellationsdomstol att agera och beordra att organisationen skall bortföras från den amerikanska listan över utländska terroristorganisationer.

Folkets Mojahedin lämnade in en hemställan till domstolen där man anklagade amerikanska utrikesdepartementet för att ignorera ett domstolsbeslut från 2010 om att det skulle ompröva sin terroristbenämning av organisationen, rapporterar Associated Press på måndagen.

Organisationen frågade amerikanska utrikesdepartementet under 2008 om att bli borttagen från listan över utländska terroristorganisationer men begäran avslogs. Då vände sig Folkets mojahedin till appellationsdomstolen för att upphäva beslutet.

Domstolen slog fast att departementet hade kränkt organisationens rättssäkerhetsskydd när det avslog dess framställning.