Motståndsrörelsen

Invånarna i Camp Ashraf redo att flytta

400 av invånarna i Camp Ashraf i Irak kommer under de närmaste dagarna att flytta till den temporära platsen, Camp Liberty i väntan på att flytta till tredje länder, enligt ett pressmeddelande från Iranska nationella motståndsrådet, NCRI, på torsdagen.

Nästa grupp kommer att flytta därefter om det första flyttningsförsöket är framgångsrikt och när deras minimala säkerhet garanteras, sade uttalandet vidare.

Maryam Rajavi, Iranska nationella motståndsrådets valda president hade i princip backat upp ett förslag om att börja flytta invånarna i Camp Ashraf till Camp Liberty, baserad på garantier från både USA:s utrikesminister Hillary Clinton och FN på att lägerinvånarnas säkerhet skulle bli respekterade.

Den 14 februari uppmanade Maryam Rajavi, USA:s utrikesminister, Hillary Clinton, att ingripa och ta det slutliga beslutet om arrangemanget kring förflyttningen av den första gruppen av invånare till Camp Liberty.

Den första gruppen av 400 invånare flyttas till Camp Liberty efter rekommendationer och försäkringar från USA:s utrikesminister, Hillary Clinton, igår kväll  för att undanröja alla tvivel om deras goda vilja, enligt uttalandet.

Men förflyttningen av nästa grupp kommer att ske endast om FN:s Irakmission (UNAMI) och Iraks regering förklarar sitt godkännande av de minimala garantierna, i synnerhet att den irakiska polisen lämnar Camp Liberty och inte har närvaro inne i det nya lägret, i syfte att undvika spänningar, våld och ytterligare en  massaker på invånarna.

NCRI:s pressmeddelandet …

USA fortsätter att sträva efter en fredlig, human lösning på den ohållbara situationen i Camp Ashraf, säger amerikanska utrikesdepartementets taleskvinna, Victoria Nuland på torsdagen.

Victoria Nuland säger till departementets hemsida för mänskliga rättigheter, humanrights.gov, att USA uppmanar denna frivilliga förflyttning till Hurriya [Iraks benämning för Camp Liberty] att starta schemaenligt den 17 februari.

Hon tillägger, USA kommer inte att överge folket på Camp Hurriya. Vi kommer att besöka Hurriya regelbundet och ofta, fortsätta att arbeta med FN för att stödja deras [folket på Camp Liberty] tillfälliga flytt samt efterföljande fredliga och säkra flytt till utanför Irak, i överensstämmelse med vår respekt för Iraks suveränitet och i enlighet med Iraks ansvar för deras [folket på Camp Liberty] human behandling och säkerhet.