Nukleärt

Iran hävdar betydande framsteg inom kärnteknik

Iranska regimens statliga television visade i ett direktsänt program på onsdagen prästerskapets president Mahmoud Ahmadinejad när han laddade en testreaktor med 20-procentigt anrikat uran.

20 procent är mer än vad som krävs för kärnkraft, men mindre än vad som krävs för kärnvapen.

Lördag den 11 februari sade prästerskapets president, Mahmoud Ahmadinejad, att han under de närmaste dagarna skulle presentera ”nya betydande” framgångar inom kärnteknik.

Iranska regimen sade dessutom att den snart skulle visa upp nya centrifuger som kan anrika uran upp till fyra gånger snabbare än befintliga modeller.

Iranska regimen hävdar att landets kärnknikprogram har endast fredliga ändamål, medan västvärlden befarar att regimen planerar att utveckla kärnvapen.