Andra nyheter

Demonstration till stöd för demokratisk förändring i Iran

Iran står ett avgörande ögonblick i sin historia. Utvecklingen under de närmaste månaderna kommer att ha stor betydelse för befolkningen i Iran och inte minst för iranier i exil.

En internationell isolerad religiös diktatur försvagad av inhemska stridigheter driver regionen mot en kris när ökad repression är dess enda svar på det folkliga missnöjet och deras krav på de oförytterliga rättigheterna.

Den 12 februari markerade den 33:e årsdagen av den folkliga revolutionen i Iran som avsatte shahens diktatur. Men drömmen om ett fri och demokratiskt hemland övergick snabbt till en mardröm, när tyrannen Khomeini, grundaren för dagens religiösa envälde, usurperade folkets revolution genom att utnyttja sin preliminära popularitet och bedra folkets förtroende.

Men hoppet om ett fritt, demokratiskt och sekulärt Iran släcktes aldrig tack vare iranska folkets modiga trotsande och deras legitima motståndsrörelse där oppositionsgruppen Folkets mojahedin med hemvist i Camp Ashraf samt Iranska nationella motståndsrådet, en koalition av de krafter som strävar efter ett framtida Iran fritt från prästerskapets skräckvälde.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kommer att delta i ett fackeltåg på Sergels torg (övre plan) den 14 februari för att visa sitt stöd för iranska folkets demokratiska aspirationer och invånarna i Camp Ashraf.

Facklorna symboliserar iranska folkets hopp om ett fritt och demokratiskt Iran som brinner än idag trots regimens barbariska och hänsynslösa förtryck.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar alla som vill se och drömmer om ett bättre Iran att delta i denna manifestation och visa sitt stöd till en demokratisk förändring i Iran genom folket och dess legitima motståndsrörelse vilket är det enda alternativet för ett stabilt Mellanöstern där det råder fred och harmoni.

Plats: Sergels torg, övre plan
Tid: tisdagen den 14 februari, mellan kl. 17:30 – 19:00

Kontakt: Akbar Parizani

Mobil: 0046 -707 45 56 60