Nyheter

Iranska regimen kommer att konfrontera oppositionsprotester inför valet

Iranska regimens myndigheter kommer denna vecka att slå till mot alla offentliga protester mot den årslånga husarresten av Mir Hossein Mousavi och Mehdi Karoubi, sade en av regimens tjänstemän  på söndagen enligt Reuters.

Teherans guvernör Morteza Tamaddon sade att reformisternas uppmaning till massmöte på onsdagen i syfte att markera årsdagen av införda begränsningar mot Mousavi och Karoubi var ett ”PR-trick” av motståndare till Irans islamiska revolution.

”Vi kommer att konfrontera sådana åtgärder med fullt beredskap och alla typer av säkerhetsåtgärder”, skriver webbplatsen Kaleme,  som står nära de så kallade ”reformisterna”, och citerar kommentarer från Tamaddon.

Samtidigt som konflikten mellan iranska regimen och väst över dess omtvistade kärntekniska program växer står ett ”parlamentsval” inför dörren  den 2 mars. Det som iranska regimen försöker måla upp som en allmän omröstning till landets parlament är det första sedan det omtvistade valet i sommaren 2009 som framkallade landsomfattande folkliga protester med krav på prästerskapets avsättning.

De kandidater som får ställa upp i ”allmänna” val i Iran vare sig till parlamentet eller till presidentämbetet måste först granskas och godkännas av det mäktiga väktarrådet som tillsätts direkt av regimens högsta andlige ledare.

Mousavi och Karroubi var båda presidentkandidater i skenvalet 2009 men åsidosattes till förmån för Mahmoud Ahmadinejad. De två anklagade presidentvalet för att vara riggat vilket blev ett sällsynt offentligt erkännande från ledande personer inom prästerskapets egen maktelit under de senaste trettio åren. Detta ledde till en öppen kris inom det yttersta ledet och gav folket en ytterst sällsynt möjlighet att kunna samlas på gator och torg i massor för att protestera mot resultatet. Dessa protester spred sig snabbt över hela landet och kraven övergick snabbt från en protest mot valet till att kräva prästerskapets avsättning.

Iranska regimen besvarade kraven med hårdhänta repressiva åtgärder, massarresteringar och avrättningar.  Dussintals människor dödades och tusentals arresterades i samband med de landsomfattande folkliga protesterna, vilka var historiska under regimens trettioåriga styre beträffande sin omfattning.

Mousavi, prästerskapets sista premiärminister mellan åren 1981-1989 och Karroubi,  talman i prästerskapets parlament från 1989 till 1992 och 2000 till 2004, anklagades av regimens ledande makthavare för att ha underminerat den islamiska revolutionens principer och säkerhet genom sitt insisterande att 2009 års presidentval var riggad och därmed banat väg för de massiva folkliga protesterna.

Anklagelserna mot de två ledarna gjorde att de placerades i husarrest den 14 februari förra året efter att de uppmanade sina anhängare att delta i en demonstration till stöd för folkliga uppror över hela arabvärlden.

”Iranska folkets historiska uppror i 2009 som pågick i ett halvår benämndes som ”den gröna rörelsen”. Mousavi och Karroubi tilldelades rollen som oppositionsledare fastän de aldrig ställt sig bakom folkets krav på prästerskapets avsättning utan tvärtom uttryckte sin lojalitet gentemot principen om Velayat-e Faqih (ett religiöst envälde). Denna väsentliga skillnad mellan folkets krav i förhållande till Gröna rörelsens och de nyss utnämnda oppositionsledarnas hållning bidrog till att folket uppmanades till passivitet i sitt försök att avsätta prästerskapet i sin strävan mot ökad frihet och demokrati”, säger Massud Kiani till FFFI i samband med årsdagen av iranska folkets revolution i 1979 som avsatte Shahens diktatur.