Nyheter

Revolutionsgardet spänner sina muskler

Revolutionsgardet inledde en militärövning på lördagen i Irans södra delar, i ett försök  att spänna sina muskler och visa sin styrka efter upprepade hot från iranska regimens högt uppsatta tjänstemän om att stänga den strategisk viktiga Hormuzsundet som en  vedergällning för tuffare västerländska sanktioner.

Iranska regimens medier rapporterade på lördagen om nya militärövningar i närheten av staden Jiroft, 120 mil söder om huvudstaden Teheran utan att ge flera detaljer, rapporterar Associated Press på lördagsmorgonen.

Militärövningen startas samtidigt som USA och dess allierade har varnat iranska regimen om att de snabbt och bestämt kommer att besvara alla försök till en blockad.

Iranska regimens örlogsflotta iscensatte en tiodagar lång militärövning på internationellt vatten strax utanför Hormuzsundet i förra månaden för att visa upp sin arsenal och stridsberedskap. Regimen har även skickat marktrupper till ett vinterkrigsspel, mot vad talesmannen för regimensförsvarsmakt kallade en ”hypotetisk fiende”, nära gränsen till Afghanistan med amerikanska styrkor strax över gränsen.

Sedan flera veckor tillbaka planerar regimen ett nytt krigsspel för flottan i Persiska viken utanför landets södra kust.

Iranska regimens oljeminister, Rostam Qassemi, tidigare befälhavare för revolutionsgardet sade på lördagen att den islamiska republiken kommer ”definitivt” att stoppa oljan till ”fientliga” länder i Europa utan att precisera vilka de var.

Han upprepade även påståendet från makthavarna om att EU:s oljeembargo inte kommer att lamslå Irans ekonomi genom att hävda att landet redan har identifierat nya kunder som ska ersätta förlusten av europeisk försäljning som står för cirka 18 procent av iranska regimens oljeexport.

Tidigare idag rapporterade FFFI om att regimen har startat massproducera nya kryssningsrobotar för flottans lätta och höghastighetsbåtar.

Dessutom rapporterade FFFI den andra februari om Ahmadinejads uttalande till ledamöterna i prästerskapets parlament där han tillkännagav att landets ”försvarsbudget kommer att öka med 127 procent” till nästa år.

Revolutionsgardet, en militär organisation skild från den traditionella militären, har sedan 1979 års revolution successivt trängt undan och står idag över det traditionella försvaret.

Denna alarmerande utveckling är fortsättning av den trend som startades för 30 år sedan när revolutionsgardet skapades av Khomeini just för att stärka hans grepp om samhället genom en militär organisation som stod under insyn av och rapporterar direkt till den hösta andlige ledaren.

Revolutionsgardet var och är prästerskapets verktyg för att vidhålla makten efter erfarenhet från upptakten till den folkliga revolutionen som avsatte Shahen i Iran 1979, då vanliga soldater hoppade av och anslöt sig till de folkliga protesterna.

Samtidigt som den internationella pressen ökar på prästerskapet för dess kontroversiella kärntekniska program får revolutionsgardet ta del av regimens ”nya” teknologiframgångar, finansiella medel och de befintliga och senaste militära resurserna för att försvara vad regimen benämner som den ”islamiska revolutionen”.

På senare tid har revolutionsgardets befälhavare tagit över kontrollen för den vanliga försvarsmakten som till exempel inom den iranska flottan i syfte att utnyttja dess resurser och material för revolutionsgardets operationer och militärändamål.