Nukleärt

Iranska regimen hindrade FN:s inspektörer

Iranska regimens uppenbara ovilja att låta FN:s inspektörer besöka en militäranläggning nära Teheran understryker den svåra uppgiften de [IAEA] står inför att övertyga den islamiska staten att ta itu med misstankar om att den försöker utveckla kärnvapen, säger västerländska diplomater till Reuters på fredagen.

Diplomaterna säger vidare att FN:s atomenergiorgan ansökte om att få tillgång till Parchin-anläggningen under sitt tre dagar långa besök i den iranska huvudstaden ämnad att få igång de strandade kärntekniska samtalen . Förfrågan är dock än så länge obesvarad, utan några tecken på att prästerskapet skulle vara villig att besvara förfrågan, rapporterar Reuters på fredagen.

Trots detta bakslag har parterna planerat ytterligare samtal till senare denna månad.

Ansedda Wall Street Journal rapporterar på fredagen från Washington och skriver, Iran förnekade FN-inspektörerna tillgång till en misstänkt kärnanläggning, forskare och handlingar under ett besök i Teheran den här veckan. Detta dämpar de redan knappa förhoppningarna om ett genombrott i dödläget kring Irans kärntekniska arbete, sade diplomater som hade fått information om Internationella atomenergiorganets uppdrag, skriver Wall Street Journal vidare.

Internationella atomenergiorganet (IAEA) identifierade Parchin-anläggningen i en detaljerad rapport i november 2011, vilket förstärkte västvärldens oro efter att en oberoende källa uttryckte farhågor om eventuella militära aspekter på prästerskapets omtvistade kärntekniska verksamhet. En anklagelse som iranska regimens tjänstemän förkastar ideligt.

FN-organet har inte sagt om frågan fanns med bland dem som inspektörerna tog upp under diskussionerna i Irans huvudstad, januari 29-31, i syfte att belysa tänkbart atomrelaterad vapenarbete. Men diplomater ackrediterade till IAEA sade till Reuters  att sådan förfrågan var framförd.

FN-gruppen som leddes av IAEA:s globala chefinspektör, vice generaldirektör Herman Nackaerts begärde att få ”tillgång till Parchin-anläggningen, vilket Iran inte medgav”, säger en västerländsk diplomat.

Han och andra antydde att Iran snarare undvek frågan i stället för att avvisa den helt och hållet under mötena med IAEA-delegationen i Teheran.

”De bad att få se en viss anläggning och fick aldrig ett svar”,  sade en annan representant till Reuters på fredagen.

Reuters skriver att det inte gick att nå iranska tjänstemän för en omedelbar kommentar men tillägger att [iranska regimens] utrikesminister, Ali Akbar Salehi beskrev i veckan, Teheransamtalen som ”mycket goda” utan att ge ytterligare detaljer.

IAEA:s rapport i slutet av förra året gav en mängd teknisk information som FN-organet bedömde trovärdiga, vilka bland annat pekar på relevant forskning för utveckling av metoder och teknik nödvändigt för kärnvapentillverkning.

En viktig upptäckt var underrättelseinformation som visade att Iran hade byggt en stor sprängningskammare vid Parchin-anläggningen, sydost om Teheran, för att  genomföra tester av högexplosiva ämnen. FN-organet skrev i sin rapport att detta är ”starkt tecken på möjligt kärnvapenutvecklingsprogram”.

Prästerskapet fortsätter dock att hävda att dess kärntekniska program är helt fredligt och avvisar anklagelserna om kärnvapentillverkning som förfalskade och grundlösa.

IAEA sade innan Teheranresan i slutet av förra månaden att det övergripande målet var att ”lösa alla återstående sakfrågor”, med hänvisning till sin växande oro för eventuella militära aspekter på Irans kärntekniska program.

Men diplomater sade att samtalen tyckts ha gjort väldigt få konkreta framsteg beträffande de frågor som tas upp i IAEA:s rapport som pekar på Irans eventuella arbete med kärnvapendesign och en hemlig forskning i detta ändamål som kanske fortsätter än idag.

IAEA-delegationen hade också begärt mer information om en tungvattenreaktor under uppbyggnad samt planer på att bygga nya anläggningar för urananrikning, sade ett sändebud.

”Det är av stor vikt att IAEA-experter har fri tillgång till information, platser, utrustning och människor som har varit inblandade i de militära verksamheterna”, säger Olli Heinonen, Nackaerts föregångare som nu arbetar vid Harvard University.

Teherans förflutna med att dölja känsliga kärnteknisk verksamhet från IAEA, fortsatta restriktioner för IAEA-tillträde samt Irans vägran att stoppa sin urananrikning som kan utnyttjas för att ta fram bränsle till atombomber, har bidragit till fyra sanktionsomgångar i FN:s säkerhetsråd, rapporterar Reuters.

USA och EU skärpte sina unilaterala sanktioner mot iranska regimen efter IAEA:s senaste rapport. De nya sanktionerna tog sikte på regimens centrala inkomstkälla, nämligen Irans oljesektor.

Resultatet av IAEA-samtalen med Iran, där en andra omgång är planerad till 21-22 februari, följdes noga av västerländska regeringar och Israel efter tecken på om Irans ledning slutligen skulle vara beredda att överge den 10-år-långa-jakten på kärntekniskt utvecklingsmål eller om de förblir lika trotsiga som tidigare.

”Besöket uppnådde ingenting”, sade en västerländsk diplomat och tillade, ”jag var aldrig optimistisk. Detta stärkte endast min pessimism”.

I ett nytt tecken på prästerskapets vägran om att backa, sade regimens högsta andlige ledare, Ali Khamenei, under dagens fredagsbön, att Iran skulle hämnas oljesanktionerna som backas upp väst och varje hot om attacker. Khamenei hävdade bestämt att yttre påtryckningar inte kommer att stoppa Irans kärntekniska arbete.

Misstankar om verksamheten vid Parchin militäranläggning sydost om Teheran går tillbaka till i tiden åtminstone 2004, då en framstående atomexpert sade att satellitbilder visade att det kan vara en plats för forskning och tester relevanta för kärnvapentillverkning.

FN:s inspektörer besökte den stora platsen under 2005, men inte den plats där IAEA nu anser sprängningskammaren var byggd.

FFFI frågade viceordförande, Mojtaba Ghotbi, om hans synpunkter kring IAEA:s senaste besök i Teheran och de efterföljande rapporterna. Han sade:

”Det vi hör nu efter besöket var ganska förväntat trots en del i väst fortfarande hyser förhoppningar om någon form av mirakel från ovan. Prästerskapet har satt detta i system och synar västvärldens svaghet, nämligen den naiva övertron på att regimen kan tvingas till att ge upp sitt kärnvapenprogram.

Samtidigt ska man inte glömma att regimens högsta andlige ledare, Khamenei, har konfliktfyllda kriser att överkomma på hemmaplan parallellt med ett ökat folkligt missnöje. Det blir inte enklare utav att det ska genomföras ännu ett skenval till parlamentet senare i mars månad detta år, vilket ökar pressen på etablissemanget om vi minns de folkliga upproren i 2009.

Vi ser en trend att varje gång som den internationella och inhemska pressen ökar på regimen, signalerar den om möjlig chans till samarbetsvilja med omvärlden i syfte att minska pressen och skapa en täckmantel för det inhemska förtrycket. Därför ser vi nu att ännu en samtalsrunda är planerad till slutet av februari månad.

Utgången av IAEA:s besök var således mer regel än undantag. Det enda sättet att stoppa iranska regimens kärnvapenprogram är att byta regimen i sin helhet. Därför är det viktigt att de demokratiska länderna stödjer en demokratisk förändring genom folket i Iran och dess motståndsrörelse”.