Nyheter

Dempsey: för tidigt att använda militärt våld mot Iran

Det nuvarande USA-ledda trycket genom stadigt ökande ekonomiska och diplomatiska påtryckningar för att tvinga Iran att överge sina nukleära ambitioner börjar visa resultat och det skulle vara ”för tidigt” att ta till militärt våld,  sade general Martin Dempsey  för USA:s Joint Chiefs of Staff, i en intervju på torsdagen.

Dempsey, landets näst högsta militära befäl, berättade för National Journal att USA är fast besluten om att stoppa Iran från att skaffa kärnvapen och är beredd att använda våld om det är nödvändigt. Men han varnade för att en konflikt med Iran skulle destabilisera regionen och eventuellt ha en allvarligt ekonomisk effekt för USA.

”Jag anser att den väg vi är på, de ekonomiska sanktionerna och diplomatiska påtryckningarna, har en effekt”, sade Dempsey i intervjun från hans Pentagon-kontor. ”Jag tror bara att det är för tidigt att säga bestämt att den ekonomiska och diplomatiska tillvägagångssätten är otillräckligt.”

General Dempseys kommentarer var en indirekt reaktion från Pentagon på de senaste förslagen om att öka det militära trycket på Iran, vilket har varit ett vanligt samtalsämne för konservativa politiker och ledande republikanska presidentkandidater.

Dempsey var försiktigt med att inte vada i den inhemska politiska debatten genom att hänvisa till republikanerna, namnge någon särskild  eller att rikta kommentarerna särskilt mot dem.

Han gjorde ändå klart att han ansåg ett sådant tillvägagångssätt inte var motiverat i nuläget, vilket kunde bara medföra oförutsedda risker. General Dempsey sade även att han levererat ett liknande budskap om försiktighet till Israels högsta ledning, som är alltmer oroad Iran, under ett besök i landet tidigare i veckan.