Engagemang

Iraks förbrytelser mot internationell överenskommelse framkallar protester

Flertalet exiliranier och sympatisörer till iranska oppositionen, Folkets mojahedin demonstrerade på lördagen den 21 januari 2012 utanför USA:s ambassad, i protest mot Iraks förbrytelser mot internationell överenskommelse om en fredlig lösning på Camp Ashraf- frågan.

FN tecknade en avsiktförklarning med Iraks regering den 25 december 2011 vilket innebar bland annat att frivilligt flytta invånarna i Camp Ashraf tillfällig till ett nytt läger närmare Bagdad, Camp Liberty, i syfte att lösa en potentiell kris. Men Iraks nya diktatur, Nouri al-Maliki, har vid flera tillfällen brutit mot sitt eget avtal med FN sedan den 25 december. Demonstranter varnade för tvångsförflyttning av invånarna i Camp Ashraf till Camp Liberty vilket den irakiska regeringen håller på att omvandla till ett fängelse.

Demonstranter kritiserade Irak för att kontinuerlig bryta mot sina åtaganden till FN och USA, bland annat det nyligen undertecknade avtalet om en fredlig lösning på Ashraf-frågan. Demonstranter anklagar UNAMI (FN:s Irakmission) och FN:s representant i Irak för hyckleri och anser att de har svikit Ashraf-invånarna samt brutit mot kontinuerliga löften som getts tidigare.

Den stora grupp som hade samlats utanför den amerikanska ambassaden denna kyliga dag i Stockholm underströk att den irakiska regeringen inte är en pålitlig partner i samtalen om Camp Ashrafs framtid.

De uppmanade USA att ta initiativ och ordna en internationell konferens med deltagande av generalsekreterarens särskilda representant, Ashraf-invånarnas advokater, de irakiska och amerikanska regeringarnas representanter, EU:s särskilda rådgivare för Ashraf-frågan samt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter (OHCHR) och Europaparlamentet. Detta är enligt demonstranterna bästa alternativet idag för att rädda den FN-mäklade fredliga lösningen.

Demonstranterna uppmanade samtidigt den svenska regeringen att arbeta för att FN:s generalsekreterare och FN:s säkerhetsråd vidtar åtgärder i detta syfte, innan tiden rinner ut och omvärlden får bevittna ytterligare blodspillan i Ashraf på order av prästerskapet i Iran.