Motståndsrörelsen

Int. Konferens: USA allt mer ansvarig för situationen i Camp Ashraf

Under en internationell konferens i Paris, fredagen den 20 januari, på inbjudan av Franska Kommittén för Demokrati och Mänskliga rättigheter i Iran (CFID), varnade framstående amerikanska och europeiska dignitärer för tvångsförflyttning av invånarna i Camp Ashraf till Camp Liberty som irakiska regeringen håller på att omvandla till ett fängelse.

Konferensens talare kritiserade Irak för att kontinuerligt bryta mot sina åtaganden till FN och USA, bland annat sitt eget avtal med FN om en fredlig lösning på Ashraf-frågan som signerades mellan parterna på juldagen, den 25 december. Talarna påpekade även att den verkliga boven bakom händelserna i Camp Ashraf är den iranska regimen och uppmanade Obama-administrationen och generalsekreterarens särskilda sändebud för Irak att bryta tystnaden och agera.

De underströk att FN, USA och EU måste anta brådskande åtgärder för att bryta den irakiska-formade dödläget och vitalisera en fredlig lösning. Talarna vid konferensen fördömde även  amerikanska utrikesdepartementets fortsatta olagliga terroriststämpel på Folkets mojahedin PMOI / MEK.

USA:s olagliga terrorlistning av Folkets mojahedin bidrar till Ashraf-invånarnas massakrerande och hindrar deras förflyttning till tredje länder. Det måste upphöra eftersom det gör USA allt mer ansvarig för den nuvarande situationen i Camp Ashraf, var deltagarna eniga om.

Maryam Rajavi, Iranska nationella motståndsrådet, NCRI:s valda president, sade i sitt anförande att ”FN måste bryta tystnaden när Irak överträder sina åtaganden och FN:s säkerhetsråd måste ingripa omedelbart för att stoppa irakiska regeringen från att omvandla Camp Liberty till ett fängelse samt hålla den ansvarig för sina kränkningar”.

”FN:s flyktingkommissariat måste hindra ännu en massaker i Ashraf och hjälpa lägerinvånarna att flytta till tredje länder genom att avgöra deras flyktingstatus kollektivt”, tillade hon.

”Idag har sanktioner mot prästerskapets regim utvecklats till en internationell strävan. Men den nuvarande amerikanska regeringens eftergiftspolitik och tvekan på västerländska regeringars vägnar underminerar besluten. För att begränsa det nukleära hotet från denna regim, måste dessa sanktioner åtföljas av stöd till det iranska folkets kamp för ett regimskifte”, sade Maryam Rajavi inför de tusen åhörarna.

Bland talarna vid konferensen fanns: Maryam Rajavi, NCRI:s valda president, Rudy Giuliani, före detta borgmästare i New York och presidentkandidat (2008), General Hugh Shelton, tidigare  Joint Chiefs of Staff (1997-2001), Michael Mukasey, f.d. amerikansk justitieminister, Ingrid Betancourt, colombiansk presidentkandidat, Porter Goss, CIA:s direktör (2003-2006), Yves Bonne, f.d. chef för franska kontraterrorism byrån, John Sano, CIA:s f.d. vice direktör, Gen. David Phillips, en f.d. amerikansk befälhavare med ansvar för att skydda Camp Ashraf (2008-2011), Philippe Douste-Blazy, FN;s vice sekreterare och före detta fransk utrikesminister, Geir Haarde, Island tidigare premiärminister (2006-2009), Aiham Samarrae, ett tidigare irakiskt statsråd, Carlo Ciccioli, ledamot i italienska parlamentet, Lord Ken Maginnis, brittisk ledamot i House of Lords, André Glucksmann, medlem av New France Philosophers.

Konferensen öppnades av Francois Colcombe, f.d. domare och tidigare fransk parlamentariker, och modererades av William Boudron, en framstående fransk jurist.