Andra nyheter

Aktion till stöd för Camp Ashraf

Exiliranier och sympatisörer till iranska oppositionen, Folkets mojahedin kommer att hålla aktioner till stöd för invånarna i Camp Ashraf, på torsdagar och lördagar, i protest mot Iraks förbrytelser mot internationell överenskommelse om en fredlig lösning på Camp Ashraf- frågan.

FN tecknade en avsiktförklarning med Iraks regering den 25 december 2011 vilket innebar bland annat att frivilligt flytta invånarna i Camp Ashraf tillfällig till ett nytt läger närmare Bagdad, Camp Liberty, i syfte att lösa en potentiell kris. Men Iraks nya diktatur, Nouri al-Maliki, har vid flera tillfällen brutit mot sitt eget avtal med FN sedan den 25 december. Demonstranter varnar för tvångsförflyttning av invånarna i Camp Ashraf till Camp Liberty vilket den irakiska regeringen håller på att omvandla till ett fängelse.

Demonstranter kritiserar Irak för att kontinuerlig bryta mot sina åtaganden till FN och USA, bland annat det nyligen undertecknade avtalet om en fredlig lösning på Ashraf-frågan. Demonstranter anklagar UNAMI (FN:s Irakmission) och FN:s representant i Irak för hyckleri och anser att de har svikit Ashraf-invånarna samt brutit mot kontinuerliga löften som getts tidigare.

Demonstranter samlas för att uppmana USA att ta initiativ och ordna en internationell konferens med deltagande av generalsekreterarens särskilda representant, Ashraf-invånarnas advokater, de irakiska och amerikanska regeringarnas representanter, EU:s särskilda rådgivare för Ashraf-frågan samt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter (OHCHR) och Europaparlamentet. Detta är enligt demonstranterna bästa alternativet idag för att rädda den FN-mäklade fredliga lösningen.

Demonstranterna uppmanar samtidigt den svenska regeringen att arbeta för att FN:s generalsekreterare och FN:s säkerhetsråd vidtar åtgärder i detta syfte, innan tiden rinner ut och omvärlden får bevittna ytterligare blodspillan i Ashraf på order av prästerskapet i Iran.

Stockholm

Torsdagar: Utanför Iraks Ambassad

Lördagar: utanför USA:s ambassad

Tid: 12:30 – 14:00